Witamy na stronie szkoly podstawowej w suchowoli

Znajdziecie tu Państwo wszelkie informacje na temat Szkoły Podstawowej w Suchowoli!

OGŁOSZENIA

Zimowisko!

W dniach 22-26 lutego w szkole organizujemy zimowisko dla uczniów naszej szkoły Zapraszamy na udział w zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli w godz.9.oo-12.oo
Uczniowie otrzymają bezpłatny obiad.


Drodzy rodzice i uczniowie!

Informujemy, że w naszej szkole, na przełomie marca i kwietnia, zostanie uruchomiona platforma e-learningowa 4system, zaś dodatkowo, uczniowie z klas 4-8 otrzymają całkowicie za darmo dostęp do pakietu Microsoft Office 365, z którego będą mogli korzystać w domu na czas trwania bycia uczniem naszej szkoły.

Łukasz Godlewski

aktualnoŚci Z OSTATNIEGO MIESIĄCA

Sprawozdanie z wywiadówki

Sprawozdanie z wywiadówki semestralnej - 17 stycznia 2018r.
Na początku spotkania Pan dyrektor Grzegorz Waluk przywitał wszystkich zebranych:
 p. Burmistrza Suchowoli Michała Grzegorza Matyskiela, rodziców, radę pedagogiczną, pracowników oraz nauczycieli emerytów.
Następnie oddał głos członkom Koła Bibliotecznego, którzy przedstawili inscenizację pt. ”Jaś i Małgosia w innej bajce”. W krótkiej scence Pani Książka zachęciła rodziców do czytania i korzystania ze zbiorów biblioteki.

Następnie pan dyrektor przedstawił osiągnięcia uczniów w nauce, konkursach oraz zdał relację z prowadzonych zajęć i działań na terenie szkoły.

NAUKA:
Najlepsi uczniowie:
Klasa IV A

 1. Sara Rogalska                          5,36          bardzo dobre
 2. Daniel Ryszkiewicz                  5,18          bardzo dobre
 3. Joanna Skibicka                       5,18          bardzo dobre
 4. Aleksandra Karczewska          5,18          bardzo dobre
 5. Zuzanna Sawicka                     5,09          wzorowe
 6. Hanna Grabowska                   4,82          bardzo dobre
 7. Michalina Grabowska             4,82          bardzo dobre

 Średnia klasy - 4,56

Klasa IV B

 1. Julianna Zimnoch                    5,27          bardzo dobre
 2. Karolina Wąsewicz                  5,18          bardzo dobre
 3. Weronika Masłowska             5,18           wzorowe
 4. Wiktoria Podurgiel                  5,09          bardzo dobre
 5. Karolina Hakało                        4,91         bardzo dobre
 6. Justyna Sakowicz                     4,73          bardzo dobre

Średnia klasy – 4,48

Klasa IV C

 1. Ola Franciszkowicz                  4,82           wzorowe
 2. Aleksandra Kowalczuk            4,82           bardzo dobre

Średnia klasy – 4,10

Klasa V A

 1. Helena Kiśluk                          5,27         wzorowe
 2. Bartłomiej Choroszewicz         5,09         wzorowe
 3. Martyna Lewantowicz              5,0           bardzo dobre
 4. Anna Bojarzyńska                    4,91        wzorowe
 5. Jakub Toczko                           4,91        bardzo dobre
 6. Magdalena Gniedziejko            4,82        bardzo dobre
 7. Karolina Sieńko                        4,82        bardzo dobre

Średnia klasy -  4,33

 Klasa V B

 1. Ewa Abramowicz                       4,91        wzorowe
 2. Natalia Podurgiel                      4,91        bardzo dobre

Średnia klasy – 3,97

Klasa VI A

 1. Ewelina Franciszkowicz               5,36         wzorowe
 2. Ewa Fiedorczyk                          5,27         bardzo dobre
 3. Kinga Choroszewicz                    5,09        bardzo dobre
 4. Natalia Szkiłądź                           5,00         bardzo dobre
 5. Natalia Kowalczuk                       4,91          bardzo dobre
 6. Magdalena Panasewicz               4,91         bardzo dobre
 7. Kinga Sawicka                             4,82         wzorowe
 8. Amelia Turel                                4,82         bardzo dobre

Średnia klasy – 4,26

Klasa VI B

 1. Aleksandra Skibicka              5,55         wzorowe
 2. Wiktoria Żukowska                5,36         wzorowe
 3. Julia Żukowska                      5,09         wzorowe
 4. Mateusz Łabieniec                4,91         bardzo dobre
 5. Aleksandra Żukowska           4,82         bardzo dobre

Średnia klasy – 4,06

Klasa VII A

 1. Julia Rafałowska                     5,38        wzorowe
 2. Juliusz Krutul                           5,31         wzorowe
 3. Edyta Zimnoch                        5,31         wzorowe
 4. Aleksandra Tołoczko               5,08         wzorowe
 5. Gabriela Janik                         4,85         wzorowe
 6. Oliwia Zajkowska                     4,85         bardzo dobre

Średnia klasy – 4,23

Klasa VII B

 1. Julia Kowalczuk                       5,57          wzorowe

Średnia klasy – 3,72

KONKURSY:
Do etapu rejonowego z matematyki zakwalifikowali się:

 1. Juliusz Krutul kl VIIa ,
 2. Aleksandra Skibicka VIb       

z języka polskiego:

 1. Ewelina Franciszkowicz VIa
 2. Wiktoria Żukowska VIb
 3. Aleksandra Bieciuk VIIb
 4. Julia Kowalczuk VIIb .

Nasi uczniowie  po raz kolejny  mogli zmierzyć się z poezją wieszcza – Adama Mickiewicza w XII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji A. Mickiewicza „Razem młodzi przyjaciele … W szczęściu wszystkie są cele”. W tym roku szkołę reprezentowało 20 uczniów z klas I-VII.
Laureaci  Szkoły Podstawowej w Suchowoli to:

 1. Piotr Staranowicz- kl.1b I miejsce
 2. Weronika Masłowska- kl.4b , II miejsce
 3. Kamila Kołodziejczyk kl.1b, III miejsce
 4. Achimowicz Michał – kl.3b, III miejsce
 5. Ewelina Franciszkowicz- kl.6aIII miejsce
 6. Natalia Podurgiel- kl.5b, III miejsce
 7. Amelia Zaniewska- kl. 3c- wyróżnienie
 8. Klaudia Sutuła- kl.7bwyróżnienie

W Igrzyskach Województwa Podlaskiego na szczeblu wojewódzkim chłopcy zajęli 9 miejsce , a dziewczęta 5 miejsce.

ZAJĘCIA:
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajęcia rewalidacyjne
- zajęcia indywidualnego nauczania

Pomocy dzieciom i uczniom udzielają :
- pedagog
- logopeda
- terapeutka
- poradnia psychologiczno-pedagogiczna

W klasie O a realizowany jest program „Z uśmiechem w zerówce” oraz „W krainie książek”.
Dzięki wolontariuszom z Hiszpanii i Francji zorganizowaliśmy naukę j. hiszpańskiego i j. francuskiego.
W bieżącym roku szkolnym realizujemy program dla szkół  „owoce i warzywa” oraz „mleko w szkole” dla klas I-V , złożyliśmy wniosek do programu „Umiem pływać” i prawdopodobnie będzie realizowany w klasach III w drugim półroczu.

DZIAŁANIA:
W I semestrze na terenie naszej szkoły organizowaliśmy:
Szkolną wystawę zwierząt
Akcję „Bezpieczna droga do szkoły”
Akcję Sprzątanie świata
Międzynarodowy Dzień Książki
Dzień świeżego soku
Ślubowanie klas I
Dzień postaci bajkowych
Konkurs historyczny
Dzień praw dziecka
Akademię z okazji Dnia Niepodległości
Andrzejki
Dzień Pluszowego Misia
Konkurs recytatorski
Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika
Dzień Babci i Dziadka
Choinka szkolna

Korzystając z zaproszenia rodziców uczniowie klas młodszych złożyli wizyty w :
- Cukierni Państwa Andraka,
- Gospodarstwie rolnym Państwa Karnych.

Nasi uczniowie wyjeżdżali m.in. do:
- strefy wysokich lotów w Białymstoku,
- Wioski św. Mikołaja,
- Teatru Dramatycznego  na spektakl „Królewna Śnieżka” ,
- na lodowisko
- Teatru Lalek na spektakl „ Cyber Cyrano”,
- Opery i Filharmonii Podlaskiej na bajkę muzyczną pt. ”Kot w butach”,
- Galerii Jurowieckiej na Wystawę Klocków LEGO,
- Galerii Sleńdzińskich na zajęcia plastyczne.

WSPÓŁPRACA:
W I półroczu współpracowaliśmy z:
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Dąbrowie Białostockiej,
- Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchowoli,
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli,
- Parafialnym Caritas Archidiecezji Białostockiej,
- Policją,
- Sądem Rejonowym w Sokółce.

Po złożeniu sprawozdania Dyrektor Szkoły oznajmił, iż z dniem 1 lutego kończy pełnić funkcję dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych. Podziękował nauczycielom, pracownikom administracyjnym i obsługi, paniom z BOSS – u, rodzicom, radom rodziców, burmistrzom:
p. Jerzemu Omielanowi, p. Kazimierzowi Marciszelowi, p. Michałowi Grzegorzowi Matyskielowi, Radom Miejskim, Prezesowi i pracownikom „Centrokomu” i innym instytucjom za 13 lat dobrej współpracy. Słowa szczególnej wdzięczności i podziękowania skierował do swojej żony. Nadmienił, iż szkoła funkcjonuje na dobrym poziomie, posiada doświadczoną kadrę pedagogiczną, odpowiedzialnych pracowników administracji i obsługi. Dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną. Stwierdził, że zmiany jakie nastąpią od 1 lutego będą uwzględniały to co dobre, podkreślił, iż są pewne sprawy które trzeba  będzie zmienić, skorygować, bądź wprowadzić nowe rozwiązania. Pani Małgorzacie Wasiluk jako nowej dyrektor życzył: dużo zdrowia, wytrwałości, odporności na stres, realizacji swoich zamierzeń i celów dla dobra uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników.

Po wystąpieniu pana dyrektora głos zabrał Burmistrz Suchowoli p. Michał Grzegorz Matyskiel. W kilku słowach podziękował za współpracę panu dyrektorowi oraz wręczył nominację na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Pani Małgorzacie Wasiluk. Pani Dyrektor w swojej wypowiedzi wymieniła najważniejsze zadania i cele, które będą realizowane w najbliższym czasie.

Podziękowania ustępującemu Dyrektorowi Szkoły złożyli: nauczyciele i pracownicy placówki, uczniowie, rodzice i nauczyciele emeryci.


Sprawozdanie z pasowania

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem." Kornel Makuszyński                                                                             

4 stycznia 2018r. w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki. Głównym celem uroczystości było zachęcenie pierwszoklasistów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Zanim uczniowie uroczyście złożyli ślubowanie  obejrzeli inscenizację przygotowaną na podstawie baśni braci Grimm pt. „Jaś i Małgosia, ale w innej wersji”. Przedstawienie pod kierunkiem p. Marty Kaczorowskiej przygotowali członkowie koła bibliotecznego: Amanda Wysocka, Natalia Szkiłądź, Ewelina Franciszkowicz, Edyta Zimnoch, Aleksandra Tołoczko, Gabrysia Janik, Julia Rafałowska, Rafał Zimnoch i Błażej Sławiński. W drugiej części spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, a czego nie należy robić czytając. Odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły znajomość bohaterów baśni i bajek. Następnie uroczyście złożyli przyrzeczenie, obiecując poszanowanie książek. Na zakończenie spotkania jako czytelnicy biblioteki szkolnej otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zakładki wykonane przez członków koła bibliotecznego metodą decoupage. Pamiątkowe zdjęcia można obejrzeć na stronie internetowej szkoły.


Wycieczka do kina i Strefy Wysokich Lotów

Uczniowie klasy V B i VII A wspólnie wybrali się na wycieczkę do Białegostoku.  Najpierw był seans filmowy w kinie, a następnie uczniowie mieli okazję zmierzyć się z najdłuższymi  trampolinami sportowymi  w Strefie Wysokich Lotów. Wiele atrakcji sportowych dało uczniom ogromną satysfakcję i podnoszenie umiejętności sportowych. Uczniowie pokonywali własne słabości i lęki przed wysokościami. Adrenalina i dobra zabawa to klucz do wspaniale spędzonego czasu.
Wszyscy wrócili w doskonałych  nastrojach z nadzieją na jak najszybszą kolejną wycieczkę!


Światowy Dzień Cukrzycy

W listopadzie uczniowie klasy V „b” uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych z panią pielęgniarką, która przybliżyła im temat cukrzycy. Uczniowie poznali objawy i sposoby leczenia cukrzycy. Zajęcia dotyczyły również zdrowego stylu życia:  aktywności fizycznej, spożywania odpowiednich posiłków.
Pani pielęgniarka pokazała uczniom pompę insulinową, glukometr, paski do mierzenia poziomu cukru oraz „długopis” do nakłuwania. Można było zmierzyć sobie poziom cukru. Chętnych uczniów nie brakowało. Zajęcia były ciekawą lekcją, która w przyszłości może pomóc człowiekowi z cukrzycą w razie jakiegokolwiek zagrożenia.
Uczniowie obejrzeli również film o cukrzycy, z którego dowiedzieli  się co to jest cukrzyca i jak sobie z nią radzić.

Cukrzyca to choroba XXI wieku, więc powinniśmy wiedzieć o niej jak najwięcej!


Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Jak co roku uczniowie z naszej szkoły biorą udział w
Kuratoryjnych Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.
W tym roku klasy 5, 6,7 do tej pory sprawdzały wiedzę z: języka angielskiego, historii, matematyki i języka polskiego.

Do etapu rejonowego  z matematyki zakwalifikowali się:
JULIUSZ KRUTUL- 7A
ALEKSANDRA SKIBICKA- 6B
Nauczyciel uczący: p. Barbara Skorupska

Z języka polskiego:
ALEKSANRDA BIECIUK- 7B
JULIA KOWALCZUK- 7B
Nauczyciel uczący : p. Anna Rutkowska

EWELINA FRANCISZKOWICZ- 6A
WIKTORIA ŻUKOWSKA- 6B
Nauczyciel uczący : p .Bożena Staranowicz
Gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych etapach konkursów.


Przedświąteczne pierniczki

Uczniowie klasy 3b w okresie przygotowań przedświątecznych wpadli na pomysł, aby upiec w szkole pierniczki. Zadanie nie było łatwe, bo musieli rozszyfrować przepis wykonując działania matematyczne. Sami łączyli produkty, zagniatali ciasto i ozdabiali gotowe pierniczki, ale wysiłek się opłacił. Uzyskany efekt cieszył oko i był pyszny.


Wkrótce święta

18 grudnia uczniowie klasy III a zaprosili do swojej klasy panią Bożenę Karną, która potrafi wyczarować  najcudowniejsze ozdoby, kartki świąteczne i różne dekoracje. Dzięki jej wskazówkom i pomocy dzieci wykonały piękne kartki świąteczne, które potem wysłały swoim bliskim. Pracy towarzyszyły kolędy śpiewane i grane przez dzieci. Bardzo dziękujemy babci Sebastiana za wizytę w naszej klasie.


Wizyta w Wiosce Świętego Mikołaja

12 grudnia uczniowie klas I A, I B, III B oraz IV B wybrali się z wizytą do Wioski Świętego Mikołaja w Pomigaczach, co wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój.
Na miejscu przywitano nas bardzo serdecznie i zaproszono na gorącą herbatkę cynamonowo-goździkową i pierniczki. Po poczęstunku dzieci spotkały się z Mikołajem i każdy z osobna mógł wyszeptać mu na ucho co chciałby znaleźć pod choinką.
Po wizycie Mikołaja dzieci wykonały ozdobę na choinkę a następnie w ramach relaksu odtańczyły ze Śnieżynką mikołajkowa zumbę. Dzieci miały też czas na napisanie listów do Mikołaja.


Kolejną atrakcją było zwiedzanie Wioski, odwiedziliśmy Magazyn Prezentów, zanieśliśmy listy na Pocztę, zwiedziliśmy Dom Świętego Mikołaja gdzie Elf opowiedział nam o zwyczajach Mikołaja oraz Mini ZOO, w którym dzieci mogły zobaczyć między innymi kangury, skunksa, papugi, szkocką krówkę i wiele innych.
Dzieci wracały do autokaru we wspaniałych humorach i z nadzieją na wymarzone prezenty. Następnego dnia w szkole zastanawiały się czy Mikołaj przeczytał już ich listy.


Podsumowanie konkursu

6 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Mikołajkowego - Babeczka dla Świętego Mikołaja.
Mikołaj wraz ze swoją świtą zdecydowali, że najpiękniejsza muffinka należy do Eweliny Szkiłądź, uczennicy klasy IVc.

Nagrodą w konkursie dla Eweliny i jej klasy jest VOUCHER na kręgle ufundowany przez Pensjonat Ponioatowski.

Gratulujemy!
Samorząd Uczniowski


"Razem młodzi przyjaciele!... W szczęściu wszystke są cele."
XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ADAMA MICKIEWICZA

9 grudnia 2017 r w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce  po raz kolejny uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Suchowoli mogli zmierzyć się z poezją wieszcza –Adama Mickiewicza.
W tym roku naszą szkołę reprezentowało 20 uczniów z klas 1-7 . W sumie brało udział ponad 180 recytatorów z 19 szkół z powiatu.
Laureaci  Szkoły Podstawowej w Suchowoli   to:

 1. Piotr Staranowicz- kl.1b , wiersz pt. ,, Przyjaciele”-

I MIEJSCE( nauczyciel  przygotowujący - Elżbieta Jabłońska)

 1. Weronika Masłowska- kl.4b , wiersz pt. ,, Pani Twardowska”

II MIEJCE( nauczyciel  przygotowujący- Bożena Staranowicz)

 1. Kamila Kołodziejczyk kl.1b, wiersz pt. ,, Lis i kozieł”

 III  MIEJSCE( nauczyciel  przygotowujący- Elżbieta Jabłońska)

 1. Achimowicz Michał – kl.3b, wiersz pt. ,, Reduta Ordona”( fragment)

 III  MIEJSCE( nauczyciel przygotowujący- Zofia Zdanewicz)

 1. Ewelina Franciszkowicz- kl.6a, wiersz pt. ,, Świteź”( fragment) -

III MIEJSCE( nauczyciel  przygotowujący- Bożena Staranowicz)

 1. Natalia Podurgiel- kl.5b, wiersz pt. ,, Romantyczność”

III MIEJSCE( nauczyciel przygotowujący - Małgorzata Gąsiorowska)

 1. Amelia Zaniewska- kl. 3c-, wiersz pt. ,, Pan Tadeusz. Inwokacja”  

Wyróżnienie( nauczyciel przygotowujący- Barbara Jaroszewicz)

 1. Klaudia Sutuła- kl.7b , wiersz pt. ,, Do M…”

Wyróżnienie( nauczyciel  przygotowujący- Anna Rutkowska)
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

 


Dzień pluszowego misia

27 listopada uczniowie klas 0 – III przybyli do szkoły w nietypowym towarzystwie pluszowych misiów. Wszystko to z okazji Dnia Pluszowego Misia. Wszyscy wiedzą, że miś jest do kochania i przytulania, jest sprawcą wielu radości i przyjemności i jest też lekarstwem na małe smuteczki.

Mało kto wie, że pluszowy miś to zabawka symbol z niezwykłą historią. Wszystko zaczęło się od prezydenta Stanów Zjednoczonych – Teodora Roosvelta, który w 1902 roku wybrał się z przyjaciółmi na polowanie. Podczas wyprawy postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent nakazał jego uwolnienie, a całą historię zilustrowano komiksem w waszyngtońskiej prasie. Jednym z czytelników gazety był pewien producent zabawek, który zainspirował się tym wydarzeniem i stworzył nową zabawkę dla dzieci, właśnie w formie pluszowego misia, nazwał go Teddy Bear.

Dziś dzieci w naszej szkole zapoznały się z historia pluszowego misia, przypomniały misiowych bohaterów bajek i filmów animowanych. Na przerwach rozwiązywały zadania związane z misiami: pokonywały labirynty, wyszukiwały podobieństwa i różnice, dopasowywały nazwy do misiów i układały misiowe puzzle.

W klasach odbywało się mnóstwo zabaw i czytanie czasopism i książek z misiowymi bohaterami.
Po zajęciach wszystkie dzieci wracały do domu z  misiami w ramionach i uśmiechami na twarzach.


Mikołaj i jego drużyna!

Dnia 6 grudnia do naszej szkoły zawitał niezwykły Mikołaj wraz z Panią Mikołajową, Śnieżynkami i reniferami. Było to niesamowite przeżycie dla wszystkich. Mikołaj i jego świta chodzili na szczydłach wzbudzając ogromne zainteresowanie i podziw. Wszędzie był witany entuzjastycznie. Małe Mikołajki śpierwały mu piosenki, a młodzież rozwiązywała zagadki i zadania, za co Mikołaj nagrodził ich słodkimi upominkami.

Serdzecznie dziękujemu Panu Dawidowi Gudelowi oraz młodzieży gimnazjum i liceum:
Luizie Rogalskiej, Oliwii Jarmołowskiej, Emilii Bujnowskiej, Mateuszowi Malinowskiemu oraz Mateuszowi Wilczewskiemu za uświetnienie Szkolnych Mikołajek.

Samorząd Uczniowski


Andrzejki w naszej szkole - czas zabawy

Czas Andrzejek już nadchodzi,
w szkole o to się rozchodzi.
Bo Andrzejki - czas niezwykły,
a do tego już przywykły,
w szkole wszystkie ananasy -
no dosłownie - z każdej klasy!


W tym roku impreza andrzejkowa w naszej szkole miała miejsce 30 listopada.
Andrzejki to wspaniała okazja do dobrej zabawy, a jednocześnie kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych.
W tym roku klasa 6,,a” pod opieką wychowawczyni przygotowała gry i zabawy uczniom naszej szkoły( klasom 4-7)  Wróżby pobudzają wyobraźnię, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.           Wielu uczniów z niecierpliwością oczekiwało na ten niezwykły, inny niż wszystkie dzień  – połączony z zabawą i tańcem.
Wszyscy też  wspaniale bawili się przy muzyce przygotowanej przez starszych kolegów.


Święto Odzyskania Niepodległości

Dnia 10 listopada 2017 roku w przeddzień Święta Niepodległości odbyła się akademia z okazji
99-rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Z tej okazji uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Bożeny Staranowicz przygotowali przedstawienie, w czasie którego nakreślona została droga kraju do niepodległości.
Nie zabrakło także pieśni patriotycznych, zaśpiewanych przez szkolny chór pod kierunkiem p. Pawła Krutula, które dodatkowo przypomniały, jak ważna dla Polaka jest wolność i ojczyzna.
Dzieci z klasy 0 b przygotowane przez p. Jadwigę Trochim zaprezentowały rytmiczny taniec z chusteczkami.
Uczniowie klas III wraz z wychowawczyniami przygotowali recytację patriotycznych wierszy oraz taniec z biało-czerwonymi flagami.

Na akademii panowała uroczysta atmosfera, dodatkowo uczniowie aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu gazetek na szkolnych korytarzach, co było widoczne w całej szkole.


Prawa Dziecka

W dniach 20-24 listopada w naszej szkole na lekcjach języka angielskiego uczniowie poznawali swoje prawa i obowiązki zgodnie z Konwencją Praw Dziecka.

Uczniowie dowiedzieli się, że oprócz praw mają również obowiązki. Poznały jak żyją i uczą się dzieci z innych państw na świecie. Nie lada wyzwaniem były również zajęcia, na których młodzież sprawdzała czy uda im się przeżyć za 1 dolara dziennie w takich krajach jak Chiny czy Sri Lanka.

Dziękujemy za udział i zaangażowanie w zajęcia wolontariuszom z Hiszpanii i Francji. Guada i Mxime goszczą w naszej gminie od października i uatrakcyjniają lekcje angielskiego, wf-u oraz prowadzą zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego i francuskiego, na któe serdecznie zapraszają, dzieci, młodzież oraz dorosłych.


Wyjazd do teatru

Dnia 22 listopada 2017r. uczniowie klas Ia, Ib, IIa i IIIb obejrzeli sztukę pt. "Królewna Śnieżka" w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku.

To znana historia, ale opowiedziana nieco inaczej. Niesamowita scenografia, gra aktorów oraz miejsca na balkonie zrobiły na uczniach wrażenie.

Po spektaklu dzieci zażywały zabaw w Fikolandzie, który, jak zwykle, spełnił swoją rekreacyjną rolę.


Zawody w unihokeja

21-22.11.2017r. uczniowie SP Suchowola reprezentowali powiat sokólski w finale grupy północnej w unihokeju. Zrobili to w bardzo dobrym stylu. Uczennice klas 7 zajęły I miejsce w kategorii gimnazjów. Uczniowie klas 5 zajęli III miejsce w katergorii szkół podstawowych. Dziewczęta awansowały do Finałów Igrzysk Województwa Podlaskiego. Zostaną one rozegrane za miesiąc. Dziewczęta będą broniły 2. miejsca, które zdobyły w roku szkolnym 2016/17.


"W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?"

W piątek 24 listopada 2017 r. dziesięć uczennic z naszej szkoły brało udział w gali podsumowującej Wojewódzki Konkurs Literacki pod patronatem Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Wojewody Podlaskiego  w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Projekt jest realizacją rządowego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,, Niepodległa”
      Uczennice zmierzyły się z tematem współcześnie pojmowanego patriotyzmu w interpretacji literackiej( wiersz, proza) W sumie w konkursie wzięło udział ponad 300 uczniów z całego województwa( Szkoły Podstawowej i Gimnazjum). Dziewczęta mogły również uczestniczyć w interesującym przedstawieniu  na temat patriotyzmu w wykonaniu  uczniów jednej z białostockich szkół.
      Udział w konkursie jest niezwykłym doświadczeniem i motywacją do dalszej aktywności w konkursach na szczeblach nie tylko szkolnych , ale też rejonowych i wojewódzkich.
Gratulujemy:
Weronice Masłowskiej - 4b,
Ewelinie Franciszkowicz - 6a,
Ewie Fiedorczyk - 6a,
Kindze Choroszewicz - 6a,
Natalii Kowalczuk - 6a,
Weronice Żurkowskiej - 6b,
Wiktorii Żukowskiej - 6b,
Julii Żukowskiej - 6b,
Aleksandrze Skibickiej - 6b,
Klaudii Sutuła - 7b.


Konkurs historyczny - "W kręgu przodków - historia mojej rodziny"

W tym roku szkolnym uczniowie klas 4 spróbowali bliżej poznać historię swojej rodziny. Tworzyli drzewa genealogiczne , próbując odtworzyć jak najdalsze pokolenia przodków. 14 uczniów z klas 4a, 4b, 4c w formie plastycznej przedstawiło dzieje rodzinne. Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić prace:
Zuzanny Kowalczuk – 4b – I Miejsce
Natalii Boguszewskiej – 4c- II Miejsce
Kuby Zaniewskiego – 4b- III Miejsce
Karoliny Hakało- 4b- Wyróżnienie
Weroniki Masłowskiej- 4b- Wyróżnienie

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Zachęcamy do udziału w innych zawodach. Pamiętajcie też, że rysując drzewo genaologiczne w jego pniu( na dole ) znajdują się najdalsze pokolenia, wy  natomiast w koronie drzewa( na górze) .
Zachęcamy do udziału w konkursach.


Dzień postaci z bajki

15 listopada w naszej szkole zagościły bajkowe postacie. Okazją do spotkania był Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu dzięki pomysłowości i zaangażowaniu rodziców wszystkie dzieci wcieliły się w swoich ulubionych bohaterów. Świadczy to o tym, że dzieci lubią czytać, zarówno klasyczne bajki, jak i te współczesne. Tak więc w szkole pojawiły się Księżniczki, Koty w butach, Czarownice, był też Pinokio, Minionki, Superbohaterowie, Jaś i Małgosia, Piraci oraz wiele innych postaci.
Pierwszoklasiści i zerówiacy zaprosili swoich kolegów i koleżanki z klas I-III do Bajkowej Krainy, by pomóc postaciom wrócić do swoich bajek. Aby to zrobić dzieci musiały rozwiązać zagadki, wykonać wiele ciekawych zadań, odróżnić prawdę od fałszu i odtańczyć bajkowe tańce. Na zakończenie spotkania odbył się wielki bal, na którym zarówno dzieci jak i ich panie oraz zaproszeni goście wyśmienicie się bawili. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek to nie tylko świetna zabawa,  ale także doskonała okazja do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Książki rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo, warto więc po nie sięgać jak najczęściej.


Pamiętamy...

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Suchowoli od wielu lat pamiętają o bohaterach poległych  w obronie wolności naszej Ojczyzny.  W listopadzie odwiedzili miejsca pamięci w najbliższej okolicy. Przy pomnikach bohaterów w  Chodorówce, w Jatwiezi Dużej i w Suchowoli dzieci zostawiły symboliczne wieńce i zapaliły znicze pamięci.


Własnoręcznie robiona pizza

Korzystając z zaproszenia uczniowie klasy III B wraz z wychowawczynią p.Zofią Zdanewicz 7.11.2017r. odwiedzili Pensjonat Poniatowski. Dzięki uprzejmości właścicieli, dzieci zwiedziły pomieszczenia lokalu oraz odbyły rozmowę z osobami odpowiedzialnymi za przygotowywanie potraw.
         Jednak najbardziej oczekiwanym wydarzeniem było samodzielne zrobienie pizzy pod okiem przemiłych i profesjonalnych szefów kuchni. Uczniowie poznali historię drożdżowego placka i stworzyli swoje kompozycje smakowe z szerokiego wachlarza dodatków jakie mieli do dyspozycji. Następnie po upieczeniu z apetytem zajadali zrobione przez siebie pizze, które okazały się przepyszne.


Patriotyzm

Z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami przyozdobili korytarze i sale lekcyjne symbolami narodowymi, wierszami, plakatami i wypowiedziami uczniów.

Każdy z nas może okazać szacunek ludziom, którzy wywalczyli wolność naszej Ojczyzny, poprzez wywieszenie flagi państwowej i udział w obchodach Święta Niepodległości dnia 11 listopada.


Wyjazd na lodowisko

Dnia 3 listopada 2017 ucznoiwie klas 6b, 5a i 5b próbowali swoich sił na łyżwach na białostockim lodowisku. Nasza młodzież aktywnie spędziła czas ucząc się i doskonaląc swoje łyżwiarskie umiejętności.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


Ślubowanie klas pierwszych

   24 października 2017 r. dzieci z klas pierwszych złożyły Uroczyste Ślubowanie i zostały Pasowane na uczniów naszej szkoły. Pierwszacy zostali miło przywitani przez  starszych kolegów i aby przystąpić do Ślubowania i Pasowania musieli przekonać zgromadzonych, że nadają się na uczniów , że będą pilnie się uczyć, pracować i nie będą leniuchować. Udowodnili to zdobywając symbole z czterech Krain: Śpiewu, Pracy, Miłości i Mądrości. Wszyscy Rodzice i Wychowawczynie byli bardzo dumni ze swoich dzieci i uczniów. Na Uroczystości nie zabrakło też gratulacji, życzeń od rodziców i upominków od uczniów klas trzecich. Po części oficjalnej uczniowie miło i wesoło spędzali czas na zabawie i tańcach ze starszymi kolegami i rodzicami.


Dzień Świeżego Soku

Pewnego październikowego dnia uczniowie klasy I B urządzili sobie Dzień Świeżego Soku. W tym dniu w sali pojawiło się mnóstwo owoców i warzyw. Dzieci zaprosiły  do szkoły swoje mamy, które bardzo chętnie przygotowały produkty i  wyciskały  świeżutki soczek. Pierwszaki  zachwycały się smakiem własnoręcznie wyciśniętego soku i jednogłośnie stwierdziły, że jest milion razy lepszy i smaczniejszy od kupowanego i że świeże soki z warzyw i owoców to prawdziwy zastrzyk energii i gwarancja dobrego zdrowia.


Jak zatrzymać piękną jesień?

   Można to zrobić ciesząc się widokiem drzew ubranych w złote liście, słuchając głosów odlatujących ptaków i spacerując po cudownie miękkich, szeleszczących dywanach, skąpanych w promieniach jesiennego słońca. Na taką wycieczkę do lasu w dniu 18 października 2017 r. wybrali się uczniowie klasy III a i III c. Dzieci widziały już ten las w kwiecistej wiosennej szacie. Teraz był zupełnie inny, równie ciekawy. Spacerując ścieżką edukacyjną „Las” przyglądały się drzewom, rozróżniały liście, nazywały krzewy i ostatnie grzyby. W czasie zabaw edukacyjnych przypomniały wiadomości o roślinach, zwierzętach i warunkach klimatycznych panujących w różnych warstwach lasu. Podczas ogniska pracownicy BPN odpowiadali na liczne pytania przygotowane przez dzieci.  Zostaliśmy także zaproszeni do leśniczówki „Trzyrzeczki” zimą, by szukać śladów i tropów zwierząt na śniegu.


Drodzy uczniowie i rodzice

Pomóżmy Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli wygrać zestaw książek dla dzieci oraz pufę do wspólnego czytania! :) 

Biblioteka bierze udział w akcji „Przerwa na wspólne czytanie”, w której do zdobycia jest jeden z 20 zestawów 250 książek i pufa do wspólnego czytania lub jeden ze 100 zestawów 50 książek! :D

Co należy zrobić, by przybliżyć BIBLIOTEKĘ do wygranej?

1. Na stronie www.wspolneczytanie.pl należy się zarejestrować. Można to zrobić poprzez adres e-mail lub za pomocą Facebooka. Zajmie Ci to tylko chwilę! :)

2. Po zalogowaniu, w zakładce 'Głosowanie' należy odnaleźć Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli i kliknąć 'Głosuj' :)

3. Głosujcie na nas CODZIENNIE! :) Każdy głos jest dla nas bardzo ważny :)
4. Przekażcie informację dalej i zachęćcie do głosowania znajomych! :)

Głosowanie potrwa do 31 października 2017. Wygra 120 bibliotek z największą ilością głosów.

Na głosujących także czekają nagrody – 40 tys. książek!
Szczegóły akcji na www.wspolneczytanie.pl


Podsumowanie akcji – „Pomóż i Ty”

Tegoroczna akcja fundacji „Pomóż i Ty” ma na celu pomoc 17-letniej Oliwii Kielusiak, która pomimo przepukliny oponowo- rdzeniowej i niedowładu kończyn dolnych jest wzorową uczennicą z pasjami.

Nasza szkoła również ma swój udział. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych uczniów zebraliśmy 200,40 złotych.

 Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

 Samorząd Uczniowski 


Nasza szkoła bierze udział w akcji fundacji – „Pomóż i Ty”

Tegoroczna akcja ma na celu pomoc
17-letniej Oliwii Kielusiak,
która pomimo przepukliny oponowo- rdzeniowej
i niedowładu kończyn dolnych jest wzorową uczennicą z pasjami.

Specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny oprócz rehabilitacji ułatwi Oliwii realizację jej pasji.
Koszt sportowego wózka inwalidzkiego wynosi ok. 15000 zł, dlatego to od nas zależy spełnienie marzeń Oliwii o uprawianiu sportu.

Możemy pomóc Oliwii kupując kalendarzyki od fundacji.

Koszt jednego kalendarzyka to 2 zł.

Kalendarzyki będą sprzedawane 11 października (środa)

Samorząd Uczniowski 


Kto zostanie cukiernikiem?

      Dnia 4 października 2017 r. uczniowie klasy III a i III c wybrali się na wycieczkę do cukierni Państwa Andraka. Celem było poznanie pracy cukiernika. Od momentu wejścia towarzyszył nam aromat pieczonego ciasta, który kusił podniebienie i zapowiadał niezwykłą ucztę. Najpierw dzieci zobaczyły, w jaki sposób pieczone są sękacze. Dowiedziały się, jak powstają wykwintne torty i pyszne mrowiska. Podczas zwiedzania zostaliśmy zapoznani z nowoczesnymi urządzeniami potrzebnymi do procesu wyrobienia i upieczenia ciasta.                                 Właściciele cukierni odpowiadali na dziesiątki pytań, które zadawały dzieci. Trochę podpowiadała nam Zosia. Największą przyjemność sprawił dzieciom prezent - niespodzianka od właścicieli cukierni – solidna porcja świeżo upieczonego pachnącego sękacza.
Dziękujemy właścicielom i pracownikom piekarni za wspaniałą wycieczkę.
Wiemy już, że praca cukiernika jest bardzo użyteczna i ważna dla innych ludzi.


Praca nowoczesnego hodowcy

     Korzystając z pięknej pogody i zaproszenia właścicieli nowoczesnego gospodarstwa rolnego Państwa Karnych, uczniowie  klasy III a wraz z wychowawczynią p. Jadwigą Bujnowską wybrali się 27 września 2017 r. na wycieczkę. Chcieliśmy poznać, jak wygląda współczesna hodowla krów mlecznych. Właściciele gospodarstwa opowiadali  nam o pracy rolnika, o sposobie karmienia i udoju krów. Dzieci zadawały wiele trudnych pytań. Poznały maszyny niezbędne do przygotowania paszy dla zwierząt.  Doskonałym przewodnikiem okazał się Sebastian , być może przyszły farmer.
Dziękujemy właścicielom za gościnność i wspaniałą wycieczkę. Była to nasza pierwsza wyprawa z cyklu: „Poznajemy pracę naszych rodziców”. W drodze powrotnej weszliśmy do „Zielonego sklepu”, by poznać różnorodność produktów spożywczych wyprodukowanych z mleka.


Wyjazd do Białostockiego Teatru Lalek

Dnia 28 września 2017r. uczniowie klas VI-VII obejrzeli sztukę teatralną Cyber Cyrano w Białystockim Teatrze Lalek.
Po przedstawieniu uczniowie spotkali się z aktorami teatru i dowiedzieli się o tym jak i ile czsau powstaje sztuka oraz lalki. Na koniec odwiedzili Piwnicę Lalek z rekwizytami, strojami i lalkami.


Wybory Małego Samorządu Uczniowskiego

W czwartek 21 września 2017 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone one były szeroką kampanią wyborczą. Spośród ośmiu kandydatów z klas II i III  w drodze głosowania wyłoniono zwycięzców.
Przewodniczącą MSU na rok szkolny 2017/2018
została uczennica klasy IIIa Zofia Andraka – 17 głosów
jej zastępcą Laura Gajewska z klasy III b – 11 głosów
sekretarzem została Zofia Łazarska – 10 głosów
a skarbnikiem Tomasz Piluk z klasy IIa – 10 głosów

W skład zarządu weszli:
Paulina Mróz kl. III a – 8 głosów
Edyta Kukuć kl. III c – 7 głosów
Bartosz Jackiewicz kl. II a – 7 głosów


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 21 września 2017r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięło udział 158 uczniów klas IV-VII. Wszystkie głosy były ważne.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Gabriela Janik, kl. VIIa - 52 głosy
2. Julia Żukowska - 32 głosy
3. Kacper Lewicki, kl. VIIb - 21 głosów
4. Natalia Podurgiel, kl. Vb - 12 głosów
5. Aleksandra Karczewska, kl. IVa - 10 głosów
6. Karolina Sieńko, kl. Va - 9 głosów
7. Gabriela Cybulko, kl. IVc - 9 głosów
8. Ewelina Franciszkowicz, kl. VIa - 7 głosów
9. Wiktoria Podurgiel, kl. IVb - 6 głosów

Radę Samorządu Uczniowskiego stanowią: Gabriela Janik, Julia Żukowska, Kacper Lewicki. Pozostali kandydaci wchodzą w skład samorządu uczniowskiego jako członkowie.

Komisja wyborcza:
Julia Rafałowicz
Wiktoria Wasilewska
Amanda Wysocka
Jolanta Rogalska - opiekun SU


Międzynarodowy Dzień Książki

„Książeczka "The Dot" opowiada o kropce, która zmieniła świat małej Vashti, albo o Vashti, która dzięki kropce uwierzyła w siebie. Kropka z książeczki o Vashti stała się pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji - Międzynarodowego Dnia Kropki. Od kilku lat 15 września obchodzi się International Dot Day. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy.”

Pierwszoklasiści z naszej szkoły pod okiem wychowawczyń p. E. Jabłońskiej, M. Smarżewskiej, oraz B. Ratkiewicz również włączyli się w obchody Dnia kropki. Był to dzień odkrywania talentów i wiary we własne możliwości.

Dzień rozpoczęliśmy od obejrzenia filmiku „ Kropka” , poznania bohaterki książki i stworzenia własnych znaczków. Następnie dzieci odkrywały swoje talenty plastyczne, których inspiracją była kropka. Uczniowie malowali, rysowali, wycinali, tworzyli różne kompozycje i dobrze się przy tym bawili.

Razem z dziećmi ustaliliśmy, że przez cały rok szkolny będziemy w sobie szukać różnorodnych talentów, będziemy rozbudzać wiarę we własne możliwości i przy tym mieć z tego wiele radości i zabawy.


Sprzątanie świata - klasy 0 - III

Już po raz 24 w Polsce odbyła się Akcja Sprzątanie Świata – w tym roku pod hasłem  „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji było zwrócenie uwagi, na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania. Albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.

Uczniowie klas 0 – III z naszej szkoły również włączyli się w akcję Sprzątania Świata. Wyposażeni w rękawiczki i worki posprzątali teren wokół szkoły i najbliższą okolicę. Wraz z uczniami włączamy się również w segregację odpadów, staramy się wykorzystywać niepotrzebne już rzeczy, opakowania do wykonania prac plastycznych i technicznych. W szkole przez cały rok segregowany jest papier, w ubiegłym roku organizowana była również zbiórka elektrośmieci.

Uczniowie naszej szkoły zachęcają dorosłych do sprzątania, segregowania śmieci i dbania o swoje najbliższe otoczenie. Każdy kawałek ziemi przecież do kogoś należy, dbajmy więc o naszą Ziemię.
Dawajmy dobry przykład naszym dzieciom.


Bezpieczna droga do szkoły - wizyta Policji w zerówkach

W dn. 14.09.2017r.  do dzieci z zerówek przybyli niecodzienni goście- pani policjantka w towarzystwie Mrówki- maskotki suchowolskiego marketu budowlanego „Mrówka”. W czasie godzinnego spotkania dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się podczas przechodzenia przez jezdnię, zapamiętały ważne numery alarmowe oraz usłyszały o konieczności jeżdżenia w fotelikach z zapiętymi pasami, Na zakończenie spotkania, Mrówka obdarowała dzieci upominkami w postaci odblasków i słodkości, a dzieci dziękując za cenne rady zaśpiewały piosenkę. Dzięki takim spotkaniom, dzieci będą darzyły policję zaufaniem, do której zawsze mogą zwrócić się o pomoc.


Kampania wyborcza

11 września 2017 w naszej szkole ruszyła kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. Zgłoszeni kandydaci to:

1. Gabriela Janik, 7A
2. Kacper Lewicki, 7B
3. Ewelina Franciszkowicz, 6A
4. Julia Żukowska, 6B
5. Karolina Sieńko, 5A
6. Natalia Podurgiel, 5B
7. Aleksandra Karczewska, 4A
8. Wiktoria Podurgiel, 4B
9. Gabriela Cebulko, 4C

Opiekun Samorządu - Jolanta Rogalska


XIV Szkolna Wystawa Zwierząt

We środę 13.09.2017r. odbyła się coroczna XIV Szkolna Wystawa Zwierząt. Na wystawie prezentowały się różne piękności – od śpiewających papug po króliki, chomiki, świnki morskie, żółwie, kurczaki, owczarki niemieckie, koty, ślimaki, rybki, pająki i koniki polne. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się jeż. Wszystkie klasy miały możliwość dokładnego poznania zwierząt. Na zakończenie Pan Dyrektor Grzegorz Waluk i Stanisław Pikus – nauczyciel przyrody wskazali na szacunek i przyjaźń do naszych „młodszych braci”. Wszyscy uczniowie otrzymali słodkie upominki i oceny celujące z przyrody.


Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

Rok szkolny rozpoczął się Mszą Świętą w naszym Kościele.
Podczas spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami Dyrektor przedstawił zmiany, które weszły od 1.09.2017r. w związku z reformą oświaty. W naszej Placówce zaszły również zmiany, zarówno w organizacji pracy jak też w składzie Rady Pedagogicznej. Od 1 września pracę w szkolę podjęli:

p. Urszula Hryń
p. Marta Kaczorowska
p. Jolanta Krzysztopik
p. Dariusz Makarewicz
p. Wioleta Malinowska
p. Małgorzata Naumowicz
p. Barbara Olejniczak
p. Jolanta Wirkowska
p. Zofia Zdanewicz
p. Jolanta Rogalska

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego życzę uczniom oraz całemu Gronu Pedagogicznemu, aby ten rok był fascynującą przygodą i pasjonującym wyzwaniem pełnym pozytywnych wyników i osiągnięć.
Rodzicom życzę, by cieszyli się radością swoich dzieci.

Grzegorz Waluk
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli


Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

"Gdy dzwoneczek się odezwie
biegniemy do szkółki,
gdzie są znane trutnie
oraz pracowite pszczółki.

Danaś moja dana, od samego rana
gotowym do psotów, szkółko ukochana.

Gdy dzwoneczek szkolny umilkł
posmutniało serce,
gdzież ja będę psoty czynił
zginę w tej rozterce.

Dola moja dolo, psocić nie pozwolą,
ktoś powiedział ważny, że czas być poważnym."


Przegląd Pieśni Pielgrzymkowej

W dniu 13.06.2017 odbyła się kolejna edycja Przeglądu Piosenki Pielgrzymkowej. Uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy nie tylko śpiewali, ale również grali i tańczyli na chwałę Pana.

Oto pełna lista wykonawców :

1. Przedszkole w Suchowoli - Piosenka ,, Nie lękaj się ‘’.

(U. Borodziuk, A. Borowska, M. Pikus. )

2. Klasa 0 b zagrała 2 utwory na kastanietach. ( p.J. Trochim )

3. Klasa I a - piosenka ,, Pełna chata ‘’ ( p. M. Wasiluk )

4. Klasy I-III z SP w Chodorówce : ,, Nie ma takiego jak Jezusa‘’ , ,, Bóg kocha mnie ‘’ . ( E. Szubzda )

5. Klasa IIb - piosenka ,, Jesteś Królem’’ i ,, Na jeziorze wielka burza’’ ( p. M. Smarżewska )

6. Chór z SP w Czerwonce - ,, Gdy szukasz Boga’’ , ,, Co jest najważniejsze’’
( P. Krutul )

7. Uczennice z klas VI a i b zaprezentują składankę piosenek pielgrzymkowych oraz piosenke ,, Tyś jak skała, Tys jak wzgórze ‘’ .

8. Chór z SP w Chodorówce Nowej ,, Radośnie żyć na świecie ‘’ , ,,Bóg kiedyś stal się jednym z nas’’
(p. P. Krutul )

9. Klasa VIb - piosenka ,, Moje oczy to widziały’’ oraz pokaz mody pielgrzymkowej
(p. M.Gąsiorowska)

10. Klasa VIa - z piosenką ,, Czcijmy Jezusa’’ - ( p. B. Ratkiewicz )

11. Klasa Va - ,, Pantomima ewangeliczna’’ ( p. B. Ratkiewicz )

12. Chór Sp w Suchowoli ,, Chwalmy Boga’’ , ,, Na wszystkich drogach życia ‘’. ( p.P Krutul)

13. Duet : Kinga Gniedziejko ( VIA) i Weronika Żurkowska (VB) - piosenka ,,Gdyby wiara twa była wielka jak..’’

Dziękujemy wykonawcom i nauczycielom, którzy pomogli przygotować występy. Do zobaczenia za rok.

ORGANIZATORZY : Bożena Ratkiewicz, Maria Smarżewska, Małgorzata Gąsiorowska


Małe Talenty Rodzicom

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego z okazji Dnia Rodziny.


Igrzyska Województwa Podlaskiego w piłce nożnej

Historyczny sukces uczennic SP Suchowola w Igrzyskach Województwa Podlaskiego w piłce nożnej.

Dnia 07.06.2017r. po raz pierwszy w historii szkoły - dziewczęta wywalczyły II miejsce w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu wojewódzkim.

Monika Boguszewska została wybrana najlepszą piłkarką województwa podlaskiego.
Gratulujemy!


Igrzyska Grupy Północnej w Lekkoatletyce

W zawodach uczestniczyły 24 szkoły z powiatów augustowskiego, sokólskiego, sejneńskiego i suwalskiego.
Dziewczęta z naszej szkoły uzyskały 126 punktów zajmując 5 miejsce.
Chłopcy uzyskali 81 punktów zajmując 7 miejsce.

Do Finału Igrzysk Województwa Podlaskiego awansowali:

1. Boguszewska Monika - 16,44s w biegu na 80 metrów
2. Michalec Marta - 11 metrów w pchnięciu kulą (najlepszy wynik w województwie) i 21,77 metra w rzucie dyskiem
3. Walendzik Kacper - 8,91 metra w pchnięciu kulą, 30,23 metra w rzucie dyskiem
4. Milewski Jakub - 30,29 metra w rzucie dyskiem
5. Gajewski Mateusz - 25,98 metra w pchnięciu kulą.


Dzień Sportu Szkolnego

 Dnia 1 czerwca 2017r. w ramach DSS przeprowadzono rozgrywki w piłkę nożną i piłkę siatkową.
Wyniki dla turnieju piłki nożnej:
1. Klasa VIb
2. Klasa Va
3. Klasa IVb

W piłkę siatkową:
1. Klasa VIb
2. Klasa IVa
3. Klasa Va

Uczniowie naszej szkoły zostali również zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.


Wycieczka do Warszawy

 Dnia 1 czerwca 2017r. uczniowie klas trzecich wybrali się na całodniową wycieczkę do Warszawy.

- Zwiedziliśmy wspaniały, olbrzymi Stadion Narodowy.
- Spacerowaliśmy po warszawskiej Starówce i widzieliśmy Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, pomnik Syrenki, Małego Powstańca, piękne kolorowe kamienice oraz stare mury obronne miasta.
- Metrem udaliśmy się do pięknego Warszawskiego ZOO. Widzieliśmy wiele egoztycznych zwierząt.

Z wycieczki przywieźliśmy wspaniałe pamiątki. Ta wycieczka pozostanie na zawsze w naszej pamięci.


Rozdanie nagród

Rozstrzygnięcie Konkursów w klasach 0 - III
We wtorek 30 maja uczniowie klas 0 – III otrzymali nagrody i dyplomy w następujących konkursach:Konkursie organizowanym z okazji Dnia Ziemi na „Zabawkę wykonaną z surowców wtórnych”,
Konkursie na „Najładniejszy zeszyt”,
„Plebiscycie na najlepszego czytelnika Biblioteki szkolnej”,
„Konkursie na najwięcej czytającą klasę”.

Oraz wyróżnienie w konkursie organizowanym przez KRUS „Bezpieczeństwo na wsi to podstawa, środki chemiczne to nie zabawa”.


Czytamy z Bratkiem

23 maja , odbyła się akcja czytelnicza „Czytamy z Bratkiem”, podczas której uczniowie klas trzecich czytali swoim młodszym kolegom z klas zerowych i klasy I. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z Bratkiem, bohaterem bajek terapeutycznych z serii Ortograffiti , który jest przyjacielem dzieci i wspiera je w rozumieniu różnych sytuacji społecznych i stanów emocjonalnych. Bratek pomaga dzieciom w pokonywaniu różnych trudności i można w nim odnaleźć cechy kogoś bliskiego , komu można zaufać i powierzyć swoje sprawy – i te trudne, i te radosne.


Wycieczka do Teatru i Galerii

 We wtorek 23 maja klasy II a i II c wraz z wychowawczyniami pojechały na wycieczkę do Białegostoku. Pierwszym punktem wyjazdu było obejrzenie spektaklu „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki. Przepiękna, powszechnie znana i w pewnym sensie okrutna baśń braci Grimm nauczyła dorosłych i dzieci, że tylko razem można sprawić, żeby świat stał się lepszym miejscem. Sztuka zabrała dzieci  w podróż do królestwa próżności i do magicznego lasu, który potrafi odmienić każde serce! Uczniowie oglądali przedstawienie z zapartym tchem, zachwycali się scenografią, kostiumami i rekwizytami, a nawet próbowali podpowiadać Śnieżce żeby nie jadła jabłka! Po spektaklu dzieci uznały że to na pewno nie jest ich ostatni wyjazd to Teatru Dramatycznego.

Następnym punktem wycieczki były lekcje muzealne i warsztaty plastyczne w Galerii Sleńdzińskich. Tematem zajęć tym razem była rzeźba. Uczniowie poznali pojęcie płaskorzeźby i rzeźby, a także materiały z których można je wykonywać. Dzieci pierwszy raz miały do czynienia z gliną, mogły poczuć się jak prawdziwi artyści-rzeźbiarze. Uczniowie wykonali sowy z gliny, które później zabrali ze sobą do domów.


Małe Talenty Rodzicom

  26 maja 2017 r. w naszej szkole był obchodzony Dzień Rodziny. Uczniowie klas 0 – III zaprosili do szkoły swoje mamusie i tatusiów. MSU przygotował koncert pod hasłem „Małe Talenty Rodzicom”. Wzięły w nim udział wszystkie dzieci. Pragnęły słowem i piosenką wyrazić rodzicom wdzięczność za bezmiar miłości i oddania. Były więc chwile wspomnień przywołane opowieścią musicalowo – kabaretową „Jak mama tatę poznała?”. Były piosenki „Cudownych rodziców mam”, „Miłość matczyna”, „Pamiętaj o tacie”, wiersze, układy taneczne, taniec z miotłami czy brawurowo wykonany utwór na kastanietach i pokaz mody dla mamy i taty. Cieszymy się, że uśmiech zagościł na twarzach rodziców, a i łezka się w oku zakręciła, zwłaszcza podczas składania przez dzieci życzeń i wręczania własnoręcznie wykonanych prezentów.

Kochani Rodzice!
Niech Wam oka łza nie rosi,
niechaj troska Was nie zgina.
Ale szczęście Wam przynosi
każda chwila i godzina!


Wycieczka na Mazury

W dniu 18.05.2017r. uczniowie klas V i VI pojechali na wycieczkę na Mazury. Pierwszym punktem naszej wycieczki było Giżycko. Zwiedziliśmy Twierdzę Boyen oraz zobaczyliśmy jak działa zabytkowy most obrotowy. Następnie zwiedzaliśmy dawną kwaterę Hitlera w miejscowości Gierłoz. Po zakupieniu pamiątek pojechaliśmy do Świętel Lipki, gdzie zwiedzaliśmy Sanktuarium Maryjne oraz wysłuchaliśmy koncertu organowego. Ostatnim punktem wycieczki był park dzikich zwierząt w Kadzidłowie. Mogliśmy zoabzczyć z bliska a nawet pogkłaskać różne zwierzęta domowe - ptaki, jelenie, sarny, daniele, wilki oraz rysie. Było to niezwykłe doświadczenie i wszyscy byli bardzo zadowoleni.


Koło Przyrodnicze

23.05.2017r. odbyła się wycieczka rowerowa Koła Przyrodniczego do Zabiela. Po drodze obserwowaliśmy rośliny i zwierzęta łąkowe i polne, a także zajęcia mieszkańców Karpowicz i Zabiela. Dużą atrakcją były siedliska bocianów w Karpowiczach, które zasiedliły wszystkie gniazda. Uczniowie opowiadali o przypadkach wyrzuconych pisklętach z gniazd. Zwiedzaliśmy gospodarstwa rolne w Zabielu i pobliskich miejscowościach.


Z wizytą na posterunku

22 maja dzieci z klas 0A i 0B odbyły pieszą wycieczkę na Posterunek Policji w Suchowoli, której celem było poznanie specyfiki pracy policjantów. Dzieci pod fachowym okiem funkcjonariuszy zostały oprowadzone po budynku posterunku oraz zobaczyły sprzęt jakim dysponuje policja. Ogromną frajdą dla dzieci było przymierzanie policyjnej kamizelki, pasa, czapki oraz zobaczenie z bliska radiowozu. który miał włączonego „koguta i syrenę”. Policjanci omówili również temat bezpieczeństwa dzieci na drodze. Wizyta dostarczyła wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.
Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom Policji w Suchowoli za miłe przyjęcie.


Koło plastyczne

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wiosennych zajęć plastycznych w klasach 0A i 0B oraz w grupie 5-latków.


Konkurs historyczny

9 maja uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w Konkursie Historycznym zorganizowanym przez p. Małgorzatę Gąsiorowską. Konkurs miał na celu pogłębianie wiedzy, rozbudzanie zainteresowania historią oraz promowanie pozytywnych postaw uczniów wobec Ojczyzny.
Najlepsze wyniki osiągnęli  następujący uczniowie:

 • W kategorii klas czwartych:

1 miejsce –Bartłomiej Choroszewicz, kl. IVA         
2 miejsce – Natalia Podurgiel, kl. IVB                    
3 miejsce – Jakub Głowicki, kl. IVB                       

 • W kategorii klas piątych:

1 miejsce – Kinga Choroszewicz, kl. VA                
2 miejsce – Wiktoria Żukowska, kl. VB                  
3 miejsce – Julia Żukowska, kl. VB                         

 • W kategorii klas szóstych:

1 miejsce – Juliusz Krutul, kl. VIA                          
2 miejsce – Szymon Harasiuk, kl. VIA                    
3 miejsce – Gabriela Janik, kl. VIA              
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


Park Dinozaurów

Mówiono, że wyginęły. Mówiono, że to zamierzchła historia, że czasu nie da się cofnąć. Tymczasem pod Białymstokiem, prehistoria dzieje się na nowo… We środę 17 maja dzieci z klas 0B i 0A przekroczyły bramy Parku, gdzie zyskały solidną porcję wrażeń, doskonałą zabawę, wspaniałe emocje, a przy tym mnóstwo wiedzy o prehistorycznych gadach. które przez wieki panowały nad przyrodą całej Kuli Ziemskiej.  Ponadto dzieci miały możliwość wsłuchiwać się w przerażające odgłosy dinozaurów oraz podziwiać figury ludzi pierwotnych, pierwszych mieszkańców naszej planety.


Zerówki w bibliotece

12 maja obie klasy zerowe przybyły z wizytą do Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchowoli. Wizyta miała na celu zapoznanie z biblioteką publiczną i jej księgozbiorem w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIOTEK. Jak zawsze dzieci były wszystkim zafascynowane. Z uwagą słuchały przekazywanych informacji. Poznały rozkład pomieszczeń – oddział dla dzieci i wypożyczalnię dla dorosłych. Dowiedziały się, jak należy zachowywać się w bibliotece, według jakich zasad ustawia się książki na półkach oraz w jaki sposób mogą szukać książeczek dla siebie. Wysłuchały kilku zabawnych wierszy i uczestniczyły w zabawie prawda czy fałsz. Na zakończenie wszyscy uczniowie mieli okazję przejechać się „lokomotywą” pomiędzy półkami. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.


Dzień Patrona

W naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły. Program artystyczny przedstawili uczniowie klas szóstych pod opieką p. Anny Rutkowskiej i p. Małgorzaty Gąsiorowskiej. W programie nie brakowało wzruszających pieśni chóru szkolnego pod kierunkiem p. Pawła Krutula oraz prezentacji multimedialnej przedstawiającej sylwetkę naszego patrona Stanisława Staszica.
W ten sposób społeczność uczniowska oddała szacunek i uczciła pamięć swojego patrona.


Wizyta w zaprzyjaźnionej bibliotece...

Z okazji DNIA BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK (8 MAJ) oraz XIV OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIOTEK (8 – 15 MAJ) dzieci z klasy II A wraz z wychowawczynią p. Jadwigą Bujnowską i bibliotekarzem szkolnym p. Martą Karną odwiedziły bibliotekę Zespołu Szkół w Suchowoli. Mali czytelnicy co tydzień spotykają się w swojej szkolnej bibliotece. Mobilizowani przez nauczycieli chętnie wybierają i wypożyczają książki z bogatego księgozbioru Biblioteki Szkoły Podstawowej, dzieląc się przy tym wrażeniami z przeczytanych lektur.
Tym razem trochę inaczej niż zwykle przebiegła cotygodniowa wymiana książek…Tydzień Bibliotek był doskonałą okazją do poznania sąsiedniej biblioteki i szkoły ,,od kuchni”. Uczniowie zwiedzili szkołę (w tym gabinet p. Dyrektora). Mogli również zajrzeć do pracowni szkolnych (w tym pracowni handlu), która wzbudziła duże zainteresowanie i spotkać się ze starszymi kolegami, którzy chętnie zaopiekowali się małymi gośćmi…
Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali pamiątkowe medale czytelnika  z sentencjami na temat czytelnictwa: ,,Ktoś kto wie, że dobrze czyta się” , ,,Odlotowa znawczyni książkowa”, ,,Książkowy promyczek”.
Dzieci zgodnie stwierdziły, że wycieczka była bardzo udana.


Dyktando

10 maja w Szkole Podstawowej w Suchowoli odbyło się dyktando o Pióro Dyrektora, w którym wzięli udział nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. Udział wzięły w sumie 22 osoby. Rywalizacja dorosłych okazała się być dobrą zabawą, choć opinie na temat samego dyktanda były jednoznaczne – dyktowany tekst był trudny. Tekst przygotowała oraz sprawdzała pani Katarzyna Grajewska. Wyniki poznamy wkrótce, podczas najbliższej wywiadówki. Jednak już w tej chwili wiemy, że rywalizacja była bardzo wyrównana. Najwięcej problemów sprawiło zapisanie takich zwrotów jak: wte i wewte/ w tę i we w tę, hyundai, nicnierobienie, quasi-fanki. Ortografia nie sprawiła dorosłym problemów J


Wiwat Maj! Trzeci Maj!

Akademia z okazji 226 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się 28 kwietnia. Uczniowie klas młodszych podczas uroczystości zaprezentowali w przystępny i zabawny sposób montaż sceniczny „Majowa Jutrzenka”, który przybliżył nam historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzieci zatańczyły poloneza do melodii „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego, wykonały taniec z chustami „To moja ojczyzna”. Wszyscy uczniowie szkoły zaśpiewali „Mazurek 3 Maja” machając chorągiewkami do melodii mazurka. Uroczystość umilił nam Piotr Staranowicz z klasy 0b recytując wiersz „Moja Ojczyzna”. Dziękujemy rodzicom za szczególne zaangażowanie, przygotowanie kostiumów i rekwizytów. Zapraszamy do dalszej współpracy.

Organizatorzy:
Barbara Jaroszewicz,
Jadwiga Bujnowska,
Magda Wejda.


Książka o żywiołach

Zapraszamy do przejrzenia i przeczytania książki naszego ucznia Rafała Zimnocha z klasy IIc.
Link do książki.


Spektakl profilaktyczny

W środę 10.05.2017r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w spektaklu Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa dotyczącego skutków zażywania środków psychoaktywnych. Celem spektaklu było uświadomienie, jakie konsekwencje mogą przynieść złe decyzje, podejmowane przez młodych ludzi w swoim otoczeniu, a także kształtowanie postaw asertywnych przez uczniów.


Widzowie poznają Violę, bardzo dobrze uczącą się i posiadającą bardzo ambitne plany na przyszłość dziewczynę. Viola zakochuje się w Marcinie – chłopaku, którego ulubioną rozrywką są imprezy, podczas których główną atrakcją jest zażywanie narkotyków. Marcin zaprasza Violę na imprezę. Zachwycona dziewczyna szybko zgadza się na wyjście i zachęcona przez Marcina postanawia okłamać swoich rodziców, że idzie na noc do koleżanki. W czasie gdy Viola przygotowuje się do wyjścia, chłopak dzwoni do znajomego dilera, aby zdobyć narkotyki na wieczorną imprezę. Dziewczyna szybko ulega urokowi Marcina i jego zapewnieniom, że dzięki przyniesionym tabletkom impreza będzie doskonała. Chłopak kolejny raz proponuje dziewczynie narkotyki, tym razem o wiele silniejsze i dzwoni do zaprzyjaźnionego dilera, aby zarabiać na załatwianiu narkotyków dla Violi. Viola kolejny raz daje się skusić Marcinowi na dawkę narkotyków, tym razem jednak musi za nie zapłacić, a cena jest wysoka. Rozpoczynają się poważne problemy Violi z narkotykami. Pojawiają się pierwsze objawy uzależnienia, dodatkowo brakuje jej pieniędzy.
Na koniec dziewczyna pojawia się w dziwnym pomieszczeniu, w którym spotyka tajemniczego opiekuna. Dowiaduje się jak mogłoby wyglądać jej życie, gdyby nie związała się z Marcinem. W drodze wyjątku niezwykły opiekun proponuje jej powrót do życia – wymaga jednak od Violi zmiany jej zachowania i przemyślenia jej wcześniejszego postępowania.

Spektakl dopełniają charakterystyczne dla każdej z postaci stroje, rekwizyty, oświetlenie sceniczne oraz oprawa muzyczna.

Spektakl uświadamia młodym ludziom jakie są skutki przyjmowania środków psychoaktywnych. Wskazuje, że nie można ulegać presji grupy rówieśniczej. Uczy postaw asertywnych.

Organizatorem spektaklu był Pan Stanisław Pikus – pedagog Szkoły Podstawowej w Suchowoli.


Serdeczne podziękowania składamy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli za sfinansowanie spektaklu.


Konkurs: "Mój zeszyt - moja wizytówka"

Organizatorem konkursu na najładniejszy zeszyt były nauczycielki języka polskiego: Bożena Staranowicz, Anna Rutkowska, Małgorzata Gąsiorowska.  Celem współzawodnictwa było zachęcenie uczniów do starannego prowadzenia zeszytów, rozbudzanie czujności ortograficznej i pracy nad kształtowaniem swojego charakteru pisma.
W kategorii klas 4 wzięło udział 8 uczniów
Najbardziej staranny i przejrzysty zeszyt mieli :
1 miejsce- Natalia Podurgiel - klasa 4b
2 miejsce-Helena Kiśluk - klasa 4a
3 miejsce- Ewa Abramowicz - klasa 4b
Wyróżnienia:
Dominika Stupak - klasa 4b
Martyna Lewantowicz - klasa 4a
Udział w konkursie:
Katarzyna Żłobikowska - klasa 4a
Anna Makświej - klasa 4a
Julia Wiktoria Gajewska - klasa 4b
W kategorii klas 5 wzięło udział 8 uczniów:
1 miejsce - Ewa Fiedorczyk - klasa 5a
2 miejsce - Ewelina Franciszkowicz - klasa 5a
3 miejsce - Julia Żukowska - klasa 5b
Wyróżnienia:
Kinga Choroszewicz - klasa 5a
Michał Rutkowski – klasa 5b
Udział w konkursie:
Ola Skibicka – klasa 5b
Wiktoria Żukowska - klasa 5b
Magdalena Panasewicz - klasa 5a
W kategorii klas 6 wzięło udział 11 uczniów:
1 miejsce - Justyna Świetlicka - klasa 6b
2 miejsce - Julia Kowalczuk - klasa 6b
3 miejsce - Aleksandra Tołoczko - klasa 6a
Wyróżnienia:
Barbara Radziewicz - klasa 6b
Julia Koratkiewicz - klasa 6b
Udział:
Oliwia Zajkowska - klasa 6a
Karolina Jarmoszko – klasa 6a
Natalia Laskowska - klasa 6a
Natalia Olechno - klasa 6a
Karol Gniedziejko - klasa 6b
Jakub Milewski – klasa 6b

Dziękujemy Panu Stanisławowi Pikusowi (Sklepikowi,, Żaczek”)  za ,,słodkie” upominki.
Wszystkim gratulujemy i zachęcamy do estetycznego prowadzenia zeszytów nie tylko przy okazji konkursu, ale na co dzień.


Klasa ze snów!

Trwa głosowanie na najlepsze filmy w Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym "Klasa ze snów". Wśród nich została wyróżniona praca uczniów szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Suchowoli. Klasa IV B przygotowała film o Czerwonym Kapturku w nowoczesnej klasie.
Zapraszamy do obejrzenia filmiku i głosowania. Liczy się każdy like i komentarz, więc prosimy o oddanie głosu na nasz film.
Z góry dziękujemy! :)

Dokładnie pod tym linkiem znajduje się film:
https://www.facebook.com/klasazesnow/videos/819582741534555/
Aby zagłosować należy kliknąć 'lubię to' oraz zostawić komentarz o treści 'lubię to'.


Kolejne sukcesy sportowe

Dnia 26.04.2017r. odbyły się mistrzostwa powiatu sokólskiego w skoku wzwyż oraz pchnięciu kulą. Siedmiu najlepszych zawodników awansowało do półfinałów XVII Igrzysk w lekkoatletyce, które odbędą się 27.05 w Suwałkach. Z naszej szkoły awansowali w pchnięciu kulą:

1. Michalec Marta
4. Świetlicka Justyna
5. Gniedziejko Justyna
6.. Skibicka Aleksandra
7. Sutuła Klaudia

1. Walendzik Kacper
2. Bojarzyński Mateusz
5. Sławiński Błażej

W skoku wzwyż:

1. Boguszewska Monika
3. Zimnoch Edyta
4. Tołoczko Aleksandra oraz Kowalczuk Julia
5. Radziewicz Barbara

2. Walendzik Kacper
3. Milewski Jakub
7. Koźbiel Marek


Spotkanie z Policją

W poniedziałek 24.04.2017r. odbyło się spotkanie klas IV-VI naszej szkoły z przedstawicielami Policji. Tematem wiodącym były zagadnienia związane z cyberprzemocą. Omówione zostały zasady korzystania z portali społecznościowych, regulaminy i akty prawne dotyczące bezpiecznego Internetu. W trakcje spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań związanych z korzystaniem z Internetu, prawnych aspektów dotyczących naruszania ich godności, odpowiedzialności rodziców za korzystanie ich pociech z portali społecznościowych.

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Dziękujemy przedstawicielom Policji w Suchowoli za przybliżenie tematyki przemocy w Internecie.


Spotkanie z poetką

21 marca 2017 r. uczniowie klas trzecich spotkali się z panią Krystyną Gudel , która jest twórczynią wierszy dla dzieci i dorosłych. Dzieci wysłuchały wierszy czytanych przez autorkę, usłyszały odpowiedzi na wiele zadawanych przez siebie pytań, rozwiązywały zagadki matematyczne ukryte w wierszach i podziwiały kolekcję pamiątkowych ołówków. Ponieważ spotkanie odbywało się podczas pierwszego dnia wiosny, Pani Krystyna napisała z tej okazji wiersz „Klasa III B szuka wiosny”, w którym pojawiły się imiona wszystkich uczestników spotkania. To było miłe i przyjemne spotkanie.


Konkurs czytelniczy 2017

XII Konkurs czytelniczy „Twórczość Jana Brzechwy”
Dnia 30 kwietnia 2017 r. po raz dwunasty uczniowie klas trzecich zmagali się z twórczością Jana Brzechwy. W konkursie wzięło udział sześć zespołów uczniów. Dzieci wykazały się dużą znajomością wierszy Jana Brzechwy co wpłynęło na wysokie wyniki.
I miejsce zajęły równocześnie dwa zespoły:
Klasa III A                                                                                     Klasa III B
Joanna Skibicka                                                                          Julianna Zimnoch
Gabriela Narel                                                                            Karolina Wąsewicz
Daniel Ryszkiewicz                                                                      Weronika Masłowska 

II miejsce , również zajęły równocześnie dwa zespoły:
Klasa III A                                                                                    Klasa III B
Kamil Panasewicz                                                                    Kamila Lipska
Wiktorią Rećko                                                                         Natalia Formejster
Zuzanna Sawicka                                                                      Justyna Sakowicz

III miejsce, zespół z klasy III C
Gabriela Cybulko
Kinga Żukowska
Natalia Boguszewska

IV miejsce, zespół z klasy III C
Ewelina Szkiłądź
Kamila Sawicka
Ola Franciszkowicz


Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Gratulujemy zwycięzcom.


Dzień Ziemi

21 kwietnia uczniowie klas O – III obchodzili Dzień Ziemi. Dzieci z klasy III B w inscenizacji „Kłopoty leśnych krasnali” przypomniały swoim kolegom jak ważne jest dbanie o naszą Ziemię, by wokół nas było zielono i kolorowo od kwiatów, nie od śmieci. Tańcem „sprzątańcem” zachęcili również  do posprzątania najbliższej okolicy, segregowania odpadów i dbania o czyste powietrze i wodę, szanowania roślin i zwierząt. Uczniowie klas 0 - III zaprezentowali przygotowane piosenki, o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, wykazali się też wiedzą przyrodniczą podczas odgadywania zagadek. Wielu uczniów   wzięło udział w konkursie na „Zabawkę z surowców wtórnych”.
Na zakończenie spotkania wręczono dyplomy w Konkursie plastycznym „Głoski ukryte w obrazku” i Konkursie czytelniczym klas trzecich „Twórczość Jana Brzechwy”.


Dzień Ziemi w Przedszkolu


Dzień Wartości w klasach młodszych

Dzień Wartości w klasach młodszych obchodziliśmy 11 kwietnia. Wydarzenie to odbyło się pod hasłem „Z dziećmi w świat wartości”. Przez tydzień omawialiśmy normy takie jak: miłość, koleżeństwo, szacunek, uczciwość, przywiązanie, odwaga, odpowiedzialność i współczucie. Podczas apelu wspólnie ustalaliśmy czym powinniśmy kierować się w różnych sytuacjach. Z każdej klasy wybrane zostały osoby, które otrzymały ORDERY WARTOŚCI – nagrody za wzorową postawę. Wyróżnieni zostali:
I a – Aleksandra Sławińska
II a – Sebastian Karny
II b – Szymon Stupak
II c – Edyta Kukuć
III a – Zuzanna Sawicka
III b – Julianna Zimnoch
III c – Natalia Boguszewska

       Wartości nie są czymś oczywistym. Nie rodzimy się ze znajomością wartości i umiejętnością kierowania się nimi. Dlatego czymś ważnym jest zapewnienie wszystkim dzieciom warunków do uczenia się wartości, by miały szansę żyć w zgodzie z nimi.


Konkurs ortograficzny

Przy okazji obchodów Dnia Wartości mieliśmy zaszczyt poznać wyniki zmagań w konkursie ortograficznym. Uczniowie rywalizowali w swoich kategoriach klasowych, aby najlepsi mogli otrzymać  Pióro Dyrektora Szkoły.
A oto zwycięzcy:
kl. 2.

 • Weronika Wirkowska 2a
 • Gabriela Harasiuk 2a, Szymon Stupak 2b, Zofia Łazarska 2c, Fabian Żukowski 2c
 • Kacper Gryszkiewicz 2a, Paulina Mróz 2a

kl. 3.

 • Aleksandra Karczewska 3a
 • Wiktoria Podurgiel 3b, Kamila Lipska 3b, Julianna Zimnoch 3b
 • Ewelina Świderska 3b

kl. 4-6.

 • Ewa Abramowicz 4b, Ewa Fiedorczyk 5a
 • Julia Żukowska 5b
 • Aleksandra Bieciuk 6b

 

Przypominamy również, że 10 maja odbędzie się dyktando o Pióro Dyrektora Szkoły, w którym rywalizować będą nauczyciele i rodzice. Zachęcamy dorosłych, aby dali dobry przykład dzieciom i dołączyli do zabawy, podczas której będzie można sprawdzić swoje szkolne umiejętności :)


Konkurs cztelniczy

Dnia 30 marca w naszej szkole odbył się Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas IV-VI. W konkursie wzięło udział 30 uczniów, którzy musieli zmierzyć się ze znajomością treści określonych lektur.
Spośród wszystkich uczestników najlepsze wyniki osiągnęli:

 • W kategorii klas czwartych:

I miejsce – Bartłomiej Choroszewicz
II miejsce – Martyna Lewantowicz, Helena Kiśluk, Dominika Stupak
III miejsce – Ewa Abramowicz

 • W kategorii klas piątych:

I miejsce – Kinga Sawicka
II miejsce – Wiktoria Żukowska
III miejsce –Amelia Turel

 • W kategorii klas szóstych:

I miejsce – Edyta Zimnoch
II miejsce – Gabriela Janik
III miejsce- Julia Kowalczuk
Wyróżnienie – Kinga Gniedziejko

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Lekcja Hiszpańskiego

Do Suchowoli zawitali wolontariusze z zagranicy (Hiszpania, Francja). Dzięki ich obecności w naszej szkole zostały zorganizowane nieodpłatne lekcje języka hiszpańskiego dla najmłodszych klas (1-3). Dzieci mają możliwość poznania podstaw zupełnie im obcego języka oraz kultury hiszpańskiej. Zajęcia prowadzi Cristian López Garcia wraz z panią Katarzyną Grajewską. Do tej pory dzieci miały możliwość opanowania alfabetu, przywitania, pożegnania, liczb w zakresie 0-10, nazw kolorów, dni tygodnia, miesięcy, produktów spożywczych. Dzieci potrafią zapytać o drogę, o cenę produktu w sklepie lub o imię nowo poznanej osoby. Nauka hiszpańskiego poprzez gry i zabawy będzie trwała w naszej szkole do końca bieżącego roku szkolnego w piątki w godz. 13.30-14.30.


Dzień Wartości

10 kwietnia w Szkole Podstawowej w Suchowoli pod hasłem BO NAJWAŻNIEJSZE RZECZY W ŻYCIU NIE SĄ RZECZAMI odbył się Dzień Wartości. Uczniowie klas 4-6 przygotowali inscenizacje wybranych przez siebie wartości, które uważają za istotne w ich życiu. Pośród nich znalazły się: miłość, życzliwość, patriotyzm, dobroć, tradycja. Na szkolnych korytarzach zawisły również plakaty opisujące i obrazujące konkretne wartości. Młodsze dzieci wraz z panią Katarzyną Grajewską i pomocy zagranicznego wolontariusza z Hiszpanii stworzyły projekt filmowy, który prezentujemy poniżej.


Wielkanoc tuż, tuż...

5-latki malowały jajka. Przeżycie było wielkie, a jajka udały się wspaniale i ... kolorowo!
Wesołych Świąt!


Z wizytą na poczcie - wysyłamy kartki ze świątecznymi życzeniami

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, dzieci z klasy 0 A postanowiły podtrzymać tradycję wysyłania kartek świątecznych. Na zajęciach  własnoręcznie wykonały kartki i wspólnymi siłami ułożyły życzenia. Następnie udały się na pocztę, gdzie zapoznały się z wyposażeniem tego miejsca, zakupiły znaczki i wrzuciły kartki do skrzynki. Miejmy nadzieje, że w dobie poczty elektronicznej i telefonów komórkowych zwyczaj wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych nie zaniknie.


Wycieczka do Białegostoku

W środę 15 marca klasy I a, II a i II c pojechały na kolejną wycieczkę do Białegostoku. Pierwszym punktem programu było oglądanie filmu animowanego „Ozzy” wciągającej opowieści o pokonywaniu swoich wewnętrznych barier. O tym, że w każdym z nas drzemie superbohater, tylko trzeba w niego uwierzyć i przy pomocy przyjaciół można pokonać wszystkie trudności. 
Następną atrakcją były zajęcia edukacyjne w Bricks4Kidz. Zabawy w Centrum w praktyczny sposób uzupełniają wiedzę przekazywaną podczas zajęć szkolnych. Warsztaty rozwijają kreatywność i budzą ciekawość świata. Zachęcają do samodzielnego zdobywania wiedzy, a ponieważ nauka staje się zabawę, jest przez to znacznie bardziej skuteczna.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych animatorów, w oparciu o specjalnie przygotowane dla konkretnej grupy wiekowej programy. Również wykorzystywane zestawy klocków są dopasowane do wieku i możliwości uczestników, co sprzyja rozwijaniu sprawności manualnej, myślenia przestrzennego i organizacji czasu i miejsca pracy. A konieczność współdziałania w grupie rówieśniczej pozwala uczestnikom zajęć rozwijać umiejętności społeczne i komunikacyjne.


Hiszpańska lekcja gotowania

21 marca o godz. 9:00 klasa II c razem z Cristianem – wolontariuszem z Hiszpanii rozpoczęła pierwszą „Hiszpańską lekcję gotowania”. Potrawą, którą poznaliśmy była „Tortilla de patatas”. Do przyrządzenia tego dania potrzebne są: ziemniaki, cebula, jajka, olej i odrobina soli. Wszyscy zgodnie współpracowaliśmy przygotowując tortillę. Potrawa była bardzo smaczna i już nie możemy się doczekać kolejnej lekcji.


Country w Przedszkolu

Kolejny teatrzyk dla przedszkolaków.


Mityng Lekkoatletyczny

Dnia 29.03.2017r. odbył się myting lekkoatletyczny w hali sportowej Zespołu Szkół w Suchowoli. W kategorii dzieci nasi uczniowie zajęli następującer miejsca medalowe:
Kula:
1. miejsce - Marta Michalec - 10.73m
3. miejsce - Patrycja Kotuk - 8.90m

1. miejsce - Kacper Walendzik - 8.75m

Skok wzwyż:
1. miejsce - Monika Boguszewska - 1.35m
3. miejsce - Barbara Radziewicz - 1.25m

2. miejsce - Jakub Milewski - 1.25m


Dyktando szkolne

28 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Suchowoli odbyło się dyktando, które zorganizowane zostało przez panie: Barbarę Jaroszewicz, Katarzyną Grajewską oraz Magdalenę Wejdę. Uczniowie zmierzyli się z tekstami opowiadającymi o wiośnie w trzech kategoriach: kl. 2., kl. 3., oraz kl. 4-6. W sumie podjęło się pisania 60 osób. Wrażenia po wysłuchaniu i zapisaniu tekstu były różne. Większość uczestników określiła dyktando jako proste, ale po pierwszym spojrzeniu na prace dzieci można było wywnioskować, że jednak nie było tak do końca. Do udziału w dyktandzie zakwalifikowały się najlepsze osoby z każdej klasy, pomimo to znalazło się kilka problematycznych wyrazów. Warto było wziąć udział w rywalizacji, gdyż dyktando odbyło się pod patronatem dyrektora szkoły, który nagrodzi najlepszych uczestników „złotym” piórem.


21 marzec - Pierwszy Dzień Wiosny

Dzieci z przedszkola i klas zerowych ubrane na zielono wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie „pożegnania zimy - powitania wiosny”. Podczas wspólnego spotkania przywoływały wiosnę piosenkami i głośnym okrzykiem. Rozwiązując zagadki i wykonując trudne zadania udowodniły, że dużo już wiedzą o nowej porze roku. O godz. 10.00 dzieci zebrały się przed szkołą by spalić Marzannę, a następnie w barwnym korowodzie z kwiatami ruszyły ulicami Suchowoli.


Rekrutacja do przedszkola oraz zerówek na rok szkolny 2017/2018 rozpoczęta

W zakładce kontakt/dokumenty znajdują się wnioski do pobrania odnośnie rekrutacji do zerówek oraz przedszkola.


Sportowi Stypendyści

Basia Radziewicz:
Unihokej - II miejsce w finale wojewódzkim
Piłka nożna - awans do finału wojewódzkiego
Gabrysia Janik:
Unihokej - II miejsce w finale wojewódzkim
Piłka nożna - awans do finału wojewódzkiego
Julia Koratkiewicz:
Unihokej - II miejsce w finale wojewódzkim
Piłka nożna - awans do finału wojewódzkiego
Julia Kowalczuk:
Unihokej - II miejsce w finale wojewódzkim
Piłka nożna - awans do finału wojewódzkiego
Julia Rafałowska:
Unihokej - II miejsce w finale wojewódzkim
Piłka nożna - awans do finału wojewódzkiego
Justyna Gniedziejko:
Unihokej - II miejsce w finale wojewódzkim
Piłka nożna - awans do finału wojewódzkiego
Kinga Gajewska:
Unihokej - II miejsce w finale wojewódzkim
Piłka nożna - awans do finału wojewódzkiego
Klaudia Sutuła:
Unihokej - II miejsce w finale wojewódzkim
Piłka nożna - awans do finału wojewódzkiego
Ola Skibicka:
Unihokej - II miejsce w finale wojewódzkim
Piłka nożna - awans do finału wojewódzkiego

Lekcja wyciskania soków

Bardzo zdrowa rzecz!


Lekcja Historii

Najlepsza lekcja historii, to żywa lekcja historii!


Cyrk

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku naszych uczniów - cyrkowców!

LINK DO FILMU


Projekt - "Umiem pływać"

Po raz czwarty uczniowie naszej szkoły biorą udział w Projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej z Czerwonki i Chodorówki Nowej, dzieci jeżdżą na zajęcia do Pływalni Powiatowej w Mońkach. Rozwijają tam sprawność fizyczną, oswajają się z wodą, uczą się pływać i atrakcyjnie spędzają wolny czas.


Cyrk

09.03.2017r. gościliśmy w naszej szkole cyrk.
Śmiechu było co nie miara!


Przedszkolaki u dentysty


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym dniu klasa IVB  przygotowała lekcję języka polskiego na temat: wulgaryzmów, słownictwa potocznego oraz zwrotów grzecznościowych.  Wszyscy uczniowie wspólnie doszli do wniosku: „Jak  cię słyszą, tak cię piszą”. Uczniowie wykonali plakaty z hasłami promującymi język ojczysty, a także przystąpili do konkursu „Mistrz Języka Polskiego”.
Pielęgnujmy język rodzimy nie tylko od święta, ale na co dzień ze względu na jego bogactwo, różnorodność i piękno. Bądźmy świadomymi użytkownikami języka ojczystego.


Przedszkolny Bal Przebierańców

Tegoroczny karnawał przekszolaki zakończyły balem przebierańców. Tańczyły księżniczki, czarownice, koty, żabki, dynie, kowboje itd.

Ubaw był na całego!


Zawody

Kolejne sukcesy naszych uczniów w lekkoatletyce. Dnia 23.02.2017r. uczniowie naszej szkoły startowali w zawodach sprotowych - XV Spotkanie z Królową Sportu - Suchowola 2017.
I miejsce w skoku wzwyż zajęła Monika Boguszewska z wynikiem 135cm.
I miejsce w pchnięciu kulą zajęła Marta Michalec z wynikiem 9,15m.
III miejsce w pchnięciu kulą i skoku wzwyż zajął Kacper Walendzik.
Wszyscy startujący uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe miejsca w tych zawodach.

Gratulujemy!


"Wycieczka edukacyjna do sklepu"

Wycieczka edukacyjna do sklepu - grupa 3-latków ("Wesołe Misie")


"W krainie mitów"

14 lutego klasy 5a, 5b, 6b udały się na spektakl: „W krainie mitów” do ACE w Augustowie. Został on przygotowany przez Teatr Narodowy im. Adama Mickiewicza z Wrocławia
Tematem przedstawienia były przygody pary bliźniąt : Oli i Michała, którzy zgubili się podczas wycieczki klasowej w muzeum. Na skutek niewłaściwego zachowania dzieci przeniosły się do czasów mitycznych. Spotkały w nich bohaterów: Prometeusza, Ikara, Syzyfa, Midasa, Pytię. Poznały znaczenie związków frazeologicznych, np. puszka Pandory, nić Ariadny, koń trojański. By wrócić do swoich czasów, musiały rozwiązać zagadkę wypowiedzianą przez Prometeusza. Dzięki pracowitości i mądrości udało im się to i wróciły do czasów współczesnych. Dzieci zrozumiały, że nie wolno oddalać się od grupy. Przypominano im również, ze nie można dotykać eksponatów.
 Uczniom podobała nam się gra aktorów, zastosowanie efektów specjalnych
i pomysł reżysera, który we współczesne czasy wprowadził świat starożytnych.
Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych atrakcji kulturalnych .


Zbiórka elektrośmieci

W naszej szkole organizowana jest zbiórka elektrośmieci. Każdy może przynieść praktycznie każdy zużyty sprzęt elektryczny/elektroniczny.
Orientacyjna lista elektrośmieci jest dostępna tutaj:
LISTA
Akcja jest prowadzona do 28 lutego!

Czy wiesz, że wyrzucenie do zwykłego śmietnika telefonu komórkowego może skazić
1 metr sześcienny gleby i 400l wody!!!
Dzieje się tak, ponieważ baterie telefonów zawierają metale ciężkie takie jak ołów.
Przekazując zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyczyniacie się
do ochrony otaczającego nas środowiska.
Dzięki zorganizowanej w Szkole akcji zbiórki elektroodpadów otrzyma ona ekwiwalent, który będzie mogła wymienić na pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal lekcyjnych i środki czystości.
W zbiórce może brać udział cała rodzina, sąsiedzi czy znajomi ...
Głównym celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wiedzy na temat ochrony środowiska.
UCZNIOWIE NAJBARDZIEJ ZAA
ZANGAŻOWANI W AKCJĘ
OTRZYMAJĄ WYRÓŻNIENIE ORAZ EKO UPOMINEK!

Więcej informacji pod numerem: 85 7124 100 oraz 509912008.


Koło Plastyczne

Kolejna porcja zdjęć z zajęć naszego Koła Plastycznego, prowadzonego przez p. Kingę Trochim.


Przegląd Grup Kolędniczych

W  niedzielę, 22 stycznia 2017 r., w Gminnym Ośrodku  Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek, którego współorganizatorem jest nasza szkoła. Celem Festiwalu jest kultywowanie zanikającej już tradycji kolędowania. Podobnie jak w poprzednich latach, w Festiwalu wzięli też udział uczniowie z naszej Szkoły, którzy występowali jako Grupy kolędnicze, Zespoły wokalne , jak również zaprezentowali  się w Jasełkach.


Choinka klas 0 - III

19 stycznia był dniem wyjątkowym dla uczniów klas 0-III. W tym dniu odbyła się tradycyjna Choinka Szkolna. Od godziny 10.00 dzieci bawiły się na dyskotece w rytm ulubionych przebojów i hitów. Nikogo nie trzeba było namawiać do wspólnej zabawy w której uczestniczyli także rodzice, nauczyciele oraz pan dyrektor. Ważnym momentem było przybycie Mikołaja, który odwiedził kolejno wszystkie klasy i wręczył dzieciom prezenty. Nie zabrakło również klasowych przedstawień dla rodziców oraz poczęstunków dla zmęczonych tancerzy.
Uczestnikom Choinki Szkolnej dziękujemy za wspólna zabawę!!!


Park Trampolin

     W  dniu 11 stycznia odbyła się wycieczka klas III A i III B  do Parku trampolin Jumper, w Białymstoku. Na wstępie instruktorzy przeprowadzili  rozgrzewkę, a później już dwie godziny zabawy. Uczniowie z radością „fruwali” w powietrzu i nie tylko. Niektórzy pod okiem trenera próbowali wykonać salta, nurkowali w gąbkach, huśtali się na linach, wspinali po ściance. Chłopcy próbowali sił w piłce nożnej.  Atrakcja godna polecenia!


Opera

Uczniowie klas III A i III B odwiedzili Operę i Filharmonię Podlaską w Białymstoku  gdzie obejrzeli magiczną bajkę muzyczną „Kot w butach” w reżyserii Bernardy Bieleni, realizowaną w oparciu o  tekst Hanny Januszewskiej. To znana historia, ale opowiedziana i wyśpiewana trochę inaczej. Niesamowita muzyka, scenografia, efekty specjalne oraz gra aktorów bardzo spodobały się uczniom. A to, że mogli w pewien sposób wziąć czynny udział w dziejących się wydarzeniach, zapamiętają na długi czas.
Przed spektaklem  mieliśmy możliwość obejrzenia wystawy kostiumów i rekwizytów wykorzystywanych podczas przedstawień oraz przemierzając przeźroczyste schody zwiedziliśmy budynek Opery. Trzecioklasiści jednomyślnie zdecydowali, że to nie była ich ostatnia wizyta w Operze Podlaskiej.


Spotkanie ze Strażakiem

W dniu 20 stycznia odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich z Panem Mariuszem, który jest zawodowym strażakiem w Białymstoku. Wizyta była podsumowaniem bloku tematycznego dotyczącego jednego z czterech żywiołów – ognia oraz pracy strażaków.
Podczas spotkania dzieci uświadomiły sobie, że strażacy pomagają  ludziom nie tylko w czasie pożarów, ale również podczas klęsk żywiołowych, wypadków samochodowych i wielu innych sytuacji stanowiących zagrożenie. Pan Mariusz opowiedział jak wygląda praca w Zawodowej Straży Pożarnej, jakimi zajęciami zajmują się strażacy gdy nie mają wezwań, w jakich szkoleniach uczestniczą. Pan strażak poinformował, jak zachować się w sytuacji, gdy jesteśmy świadkiem wypadku lub pożaru. Poruszony został również temat bezpieczeństwa dzieci w czasie zbliżających się ferii zimowych oraz zasady zachowania się na akwenach wodnych zimą. Przypomniał numery pod jakie mogą dzwonić i jakie informacje przekazać, wzywając pomocy: 112, 999, 998, 997. Uczniowie wykazali się znajomością tych numerów alarmowych oraz zasad wzywania pomocy. Na koniec spotkania uczniowie wręczyli album z własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi, przedstawiającymi pracę strażaków.
 To spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci. Większość z nich chciałaby w przyszłości zostać strażakami.


Straż Pożarna

W dniu 13 stycznia trzecioklasiści  wybrali się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli. Po przybyciu na miejsce, dzieci serdecznie przywitał Pan Strażak, który chętnie oprowadzał dzieci po Remizie i  zapoznał dzieci ze swoją pracą.
Dużo radości sprawił dzieciom pokaz umundurowania oraz narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w pracy strażaków. Jednak największą atrakcją była możliwość przymierzenia prawdziwego hełmu  oraz możliwość wejścia do wozów  strażackich. Dzięki tej wizycie nasi uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca strażaka, jak zachować się w czasie pożaru , w jakich akcjach biorą udział strażacy oraz jakim sprzętem posługują się w swojej pracy . Na zakończenie wizyty, dzieci otrzymały upominki : kalendarze naszej Straży pożarnej i baloniki. Bardzo dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli za możliwość udziału w tak ciekawej lekcji.


Historia Marii i Józefa, czyli Jasełka

Zapraszamy do obejrzenia filmu z Jasełek!


"Spotkanie z Królową Sportu"

Dnia 17.01.2017r. odbył się Mityng Lekkoatletyczny. Zawody odbyły się w hali sportowej LO Suchowola. W kategorii szkół podstawowych dziewczęta zajęły w skoku wzwyż:
1. miejsce: Boguszewska Monika - 125cm
2. miejsce: Radziewicz Barbara - 120cm
3. miejsce: Kowalczuk Julia - 120cm

W pchnięciu kulą:
1. miejsce: Michalec Marta - 9,15m
2. miejsce: Skibicka Aleksandra - 8,89
3. miejsce: Gniedziejko Justyna - 7,10m

W kategorii chłopców w pchnięciu kulą wygrał Kacper Walendzik. W skoku wzwyż Jakub Milewski zajął 3 miejsce.

Powodzenia w dalszych startach!


"Wesołe nutki"

Zajęcia rytmiczno-muzyczne rozwijają spontaniczność i odwagę w wyrażaniu uczuć i emocji. Są też znakomitą lekcją koncentracji i cierpliwości.
Dnia 12.01.2017r. w klasie Ob odbył się "Klasowy Koncert Karnawałowy". Dzieci w pięknych strojach wystąpiły przed grupą pięciolatków z przedszkola oraz uczniami ze starszych klas. Wykonały utwory na instrumentach perkusyjnych: "Przybieżeli do Betlejem", Polonez Ogińskiego "Pożegnanie Ojczyzny", Marsz Teorradora z Opery Carmen Bizet oraz taniec śląski "Koziorajka".
Mali wykonawcy, mimo zżerającej tremy wystąpili wspaniale.
Dzień upłynął miło i przyjemnie. :)


Wyjazd do Białegostoku

We wtorek 10.01.2017r. klasy II a i II c wyjechały na wycieczkę do Białegostoku. Pierwszym punktem programu było oglądanie filmu animowanego „Sing” w technologii 3D, który wprowadził dzieci w muzyczny świat marzeń. Następnie drugi raz w tym roku szkolnym uczestniczyły w „Przygodzie ze sztuką” w Galerii Slendzińskich. Lekcja muzealna dotyczyła „Tajemnic ram do obrazu”. Dzieci nauczyły się dobierać odpowiedznie ramy do różnych prac. Podczas warsztatów plastycznych pod fachowym okiem pań mogły zagłębić się w tajniki pracy z pastelami i sepią (kredką, którą w wielu pracach posługiwał się Ludomir Slendziński). Tematem prac były leśne zwierzęta zimą – efekty działań można oglądać na wystawie w hallu na parterze.


Moskiewska Rewia

Klasy II c, II a i I a kolejny raz wybrały się na wycieczkę do Białegostoku. Tym razem wzięły udział widowisku Królowa Śniegu, opartym na motywach baśni autorstwa H. Ch. Andersena wykonywane przez Moskiewską Rewię Na Lodzie. Widowisko wyreżyserowane jest przez znakomitą mistrzynię jazdy figurowej na lodzie Olgę Kondraszową.
Następną atrakcją były zajęcia wychowania fizycznego w Parku Trampolin JUMPER. Profesjonalni trenerzy przygotowali naszym uczniom konkurencje i wyzwania z wykorzystaniem trampolin, air track'a, kształtek i przeszkód. W programie była nauka salt, fiflaków i innych ewolucji. Rozwój fizyczny połączony został ze świetną zabawą.


Pomigacze

            Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w środę 21.12.2016 r. klasy I a, II a i II c wraz w wychowawczyniami pojechały do „Majątku Howieny” w Pomigaczach gdzie można było odwiedzić Św. Mikołaja, zobaczyć jak pracują Elfy oraz poczuć magię nadchodzących Świąt! Majątek Howieny przemienił się w czarującą Wioskę Świętego Mikołaja, gdzie dzieci mogły wziąć udział w warsztatach z Elfami, spędzić czas z Mikołajem, zobaczyć jak On mieszka oraz przenieść się do Świątecznej Krainy pełnej niespodzianek! Po grach i zabawach przyszedł czas na wypicie rozgrzewającego zimowego napoju oraz zjedzenie pysznych pierników- uczta iście świąteczna! Kiedy dzieci odpoczęły po poczęstunku, otrzymały Certyfikaty Honorowych Gości Wioski Św. Mikołaja! Elfy mieszkające w Wiosce zaprosiły wszystkie dzieci do wspólnych warsztatów artystycznych. Pomocnice Św. Mikołaja, w rytm kolęd, towarzyszyły w tworzeniu świątecznych dekoracji, które dzieci mogły wziąć ze sobą do domu na pamiątkę.
To tam Elfy zabrały dzieci do swojego świata, czas dla najmłodszych upłynął dość pracowicie. Elfy pomagały napisać listy do Świętego, które zostały wrzucone do skrzynki pocztowej! Mikołaj jest rekordzistą w liczbie otrzymywanej korespondencji i właśnie w tym domku dzieci zobaczyły posegregowane kartki z całego świata! Pod nieobecność Mikołaja weszły do Jego domu i zobaczyły jak On mieszka. Dzieci były ciekawe co je, jak ma urządzony pokój i co robi w wolnym czasie. Odpowiedź na to wszystko znalazły właśnie odwiedzając Jego chatę! To nie koniec atrakcji! Dzieci otrzymały od Mikołaja słodkie upominki oraz kolorowe talizmany. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Mini ZOO.


"Spotkanie muzyczne cz. 2"

19 grudnia odbył się drugi spektakl z cyklu "Spotkań muzycznych". Przedszkolaki bardzo chętnie uczyły się utworów o świątecznej tematyce oraz przypominały bożonarodzeniowe zwyczaje.
Następnego dnia emocji było jeszcze więcej... Przedszkole odwiedzili aktorzy z teatrzykiem edukacyjnym pt. "Najpiękniejszy".


Spotkanie wigilijne w Przedszkolu

Dnia 16 grudnia w Przedszkolu odbyło się "Spotkanie Wigilijne". Maluchy wystąpiły przed rodzicami w świątecznym repertuarze oraz pięknych strojach. Miła atmosfera sprzyjała również wspólnemu kolędowaniu.


Dbamy o zęby!

Klasy 0A i 0B zrealizowały Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej - Akademia  Aquafresh. Celem programu było wykształcenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej, aby w konsekwencji zmniejszyć, tak poważny problem, jakim jest próchnica. Dzieci uczyły się jak prawidłowo czyścić zęby, dowiedziały się, jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów oraz przekonały się o konieczności odwiedzania gabinetu stomatologicznego, poznając pracę lekarza dentysty. Dowiedziały się, jak odróżnić ząb zdrowy od chorego oraz jak określić stopień zużycia szczoteczki do zębów. Podsumowaniem działań było przygotowanie przedstawienia pt. „Żeby zdrowym być, trzeba zęby myć” i wystawienie go w grupie 5-latków. Czystość, higiena i piękny uśmiech to hasło kończące program edukacji zdrowotnej.


Wigilia Koła Przyrodniczego

17.12.2016r.


Wyróżnienie w konkursie "Gwiazdka z książką" w Polskim Radiu Białystok

Uczniowie klasy IV B pod opieką wychowawczyni p. Małgorzaty Gąsiorowskiej wzięli udział w konkursie literackim pt. „Gwiazdka z książką” zorganizowanym przez Polskie Radio Białystok. Uczniowie wykonali „książkę”, która otrzymała wyróżnienie spośród wielu przepięknych prac. Dzięki konkursowi klasa IV B w nietypowy sposób zainteresowała się czytelnictwem oraz poszerzyła swoją wiedzę literacką.


Historia Marii i Józefa, czyli Jasełka

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, na który czekają głównie dzieci. Wielu dorosłych przyzna, że wraz z upływem czasu, czar świąt znika przykryty mgłą codziennych obowiązków.
By się jednak tak nie stało, 16 grudnia uczniowie klasy II a wraz  z wychowawczynią zaprosili swoich rodziców, potem także kolegów z klas 0 –III do obejrzenia jasełek.
Dzieci występowały w przepięknych strojach uszytych przez mamy. Salę zdobiła dekoracja ośnieżonego lasu z szopką w tle.
Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię  Marii i Józefa. Scenki z życia pasterzy, mędrców, aniołów, Heroda czy diabła przeplatane były pastorałkami i kolędami. Gra małych aktorów była pełna ekspresji, otwartości, szczerości i ciepła.


Finał Igrzysk Województwa Podlaskiego w Unihokeju

Kolejny sukces uczennic SP Suchowola. Uczennice z SP w Suchowoli zajęły 2 miejsce w finale IGRZYSK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w unihokeju. Oto wyniki osiągane w drodze po 2 miejsce:

SP Suchowola - SP Nowinka (4:0)
SP Suchowola - SP 3 Augustów (3:0)
SP Suchowola - SP 4 Suwałki (5:0)
SP Suchowola - SP Niedźwiadna (3:0)
SP Suchowola - SP 51 Białystok (1:0)
SP Suchowola - SO Wysokie Mazowieckie (3:2)
SP Suchowola - SP 11 Suwałki (0:1)

Najlepszą zawodniczką naszej drużyny została Monika Boguszewska.
Unihokej jest grą drużynową i wszystkie dziewczęta przyczyniły się do sukcesu drużyny. Zajmując 2 miejsce dziewczęta uzyskały prawo do gry na szczeblu centralnym. Finały odbędą się na wiosnę 2017r. Gratulujemy i życzymy sukcesów w rozgrywkach ogólnopolskich!


Pasowanie na czytelnika

W naszej szkole pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza imprez szkolnych. W tym roku odbyło się to w dn. 15.12.2016.
Podczas pierwszego spotkania w bibliotece staramy się przekazać pierwszoklasistom wiedzę o książce i bibliotece, i w możliwie najlepszy sposób zachęcić ich do czytania. Pierwsza wizyta i pierwsza wypożyczona książka powinna być na długo zapamiętana. Od tego w dużej mierze zależą późniejsze wybory czytelnicze.
W uroczystości ważną rolę odegrali uczniowie klasy IIc, którzy pod kierunkiem pań Barbary Jaroszewicz i Magdaleny Wejda przygotowali inscenizację pt. ,,Moda na książkę" i wykonali stroje i rekwizyty. Zaproszonymi  gośćmi  byli p. Dyrektor Grzegorz Waluk i wychowawczyni klasy I p. Małgorzata Wasiluk.
Pierwszoklasiści otrzymali zakładki do książek, słodkie upominki i pamiątkę pasowania - dyplom czytelnika. Został także przekazany ,,List do rodziców", w którym podkreślono ważną rolę czytania w rozwoju umysłowym dziecka. Uroczystość odbyła się w czytelni szkolnej wśród książek i czasopism. Nad całością czuwała bibliotekarka p. Teresa Kopeć.


Spektakl profilaktyczny

Ostatnio w naszej szkole gościliśmy w naszej szkole aktorów Teatru „Maska” z Krakowa. Przedstawili oni spektakl profilaktyczny pt. „Ja, egoista”. Mottem głównym tego spektaklu było przedstawienie prawdziwej przyjaźni, dobrych relacji z rodzicami, szacunek wobec nauczycieli.
Uczniowie aktywnie brali udział w poszczególnych scenach, żywiołowo reagowali na poczynania aktorów. Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem naszych uczniów i pozostanie na długo w pamięci.


Konkurs recytatorski im. Adama Mickiewicza

 Dnia 10.12.2016r. w Sokółce odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza.

Naszą szkołę reprezentowało 15 uczniów z klas II - VI. Wyróżnienia otrzymali:

1. Anna Zimnoch - IIa
2. Zofia Łazarska - IIc
3. Juliusz Krutul - VIa
4. Julia Kowalczuk - VIb

Gratulujemy i życzymy sukcesów za rok!


XIII Loteria Fantowa

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czyli czas radości, czas w którym uczymy się dzielenia z innymi. Jest to czas, kiedy dawanie sprawia większą radość niż branie. Dzięki życzliwości, hojności i zaangażowaniu nauczycieli, rodziców, uczniów, możemy kształtować takie postawy.
Wśród nas jest wielu potrzebujących. Tegoroczna już trzynasta Loteria Fantowa cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Zebrano bardzo wiele zabawek, przyborów szkolnych, książek. Niemal wszystkie rzeczy zostały wylosowane. Dochód z XIII Szkolnej Loterii Fantowej  przeznaczony zostanie na pomoc dwóm osieroconym rodzinom z naszej szkoły.
Za ofiarność i wsparcie akcji MSU serdecznie wszystkim dziękujemy.


Koło Plastyczne "Akwarelka"

            Bycie małym artystą pozwala dowartościować, nadać pewności siebie oraz rozwijać zdolność, wrażliwość w patrzeniu na świat i ludzi małego zagubionego człowieka.
W ramach warsztatów plastycznych dzieci poznały podstawy technik malarskich. Wykonywały grupowe prace wielkoformatowe, a także indywidualne obrazy. Rozwijały wyobraźnię i umiejętność artystycznego postrzegania natury. Dużym zainteresowaniem cieszyło się też tworzenie prac z wykorzystaniem spray'u. 
Eksponowaliśmy prace na gazetki szkolne i klasowe. Małe „dzieła” upiększyły również nasz DOM oraz pokoje dzieci.

Prowadząca zajęcia: Kinga Trochim


Mikołajki

Każdego roku 6 grudnia wszystkie dzieci niecierpliwie oczekują wizyty Świętego Mikołaja.
W Szkole Podstawowej w Suchowoli wysłannik Świętego Mikołaja wysłuchał koncertu w wykonaniu najmłodszych uczniów i przedszkolaków. Dzieci śpiewały piosenki a także odpowiadały na pytania związane z mikołajkami.
W nagrodę Mikołaj rozdał im cukierki i obiecał odwiedzieć je w domach 24 grudnia :)


Siatkówka!

Dnia 05.12.2016r. w SP1 w Sokółce odbyły się Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w piłce siatkowej. Dziewczęta z naszej szkoły zajęły II miejsce wywalczając awans do finału Grupy Północnej.
Dnia 10.12.2016r. w SP3 w Augustowie będą reprezentowały powiat sokólski w finale Grupy Połnocnej.
Do Augustowa jadą:
1. Gniedziejko Justyna
2. Sutuła Klaudia
3. Gajewska Kinga
4. Koźbiel Natalia
5. Zajkowska Oliwia
6. Janik Gabriela
7. Rafałowska Julia
8. Olechno Natalia
9. Koratkiewicz Julia
10. Radziewicz Barbara
POWODZENIA!


Koszykówka!

Kolejny sukces dziewcząt Szkoły Podstawowej w Suchowoli! W rozgrywkach Igrzysk Województwa Podlaskiego dziewczyny zajęły 3 miejsce w finale grupy północnej. Zawody odbyły się 04.12.2016r. w Augustowie. Do współzawodnictwa wojewódzkiego zdobyły kolejne 34 punkty.


Pamiętamy o naszych bohaterach!

Przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami odwiedzili miejsca pamięci w najbliższej okolicy. Przy pomnikach bohaterów w Suchowoli i w Chodorówce dzieci zostawiły symboliczne wieńce i zapaliły znicze pamięci.


Konkurs czytelniczy

     Dnia 17 listopada 2016r. odbył się konkurs czytelniczy „W krainie baśnie”, w którym uczniowie klas I-III zmierzyli się w teście poświęconym treści wybranych baśni. Były to: Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Królowa Śniegu, Śnieżka oraz Księżniczka na ziarnku grochu. W konkursie wzięły udział 22 osoby, w tym dwoje pierwszoklasistów, dla których konkurs ten był pierwszym w ich szkolnej karierze. Gratulujemy odwagi i wiedzy Małgosi Turkowskiej oraz Krzysiowi Korolczukowi z klasy I a.
Wśród starszych klas najlepsi okazali się być:
 I miejsce – Weronika Masłowska kl.3b
II miejsce – Karolina Wąsewicz kl. 3b
III miejsce – Wiktor Kotowski kl. 3b, Edyta Kukuć kl. 2c, Gabrysia Harasiuk kl. 2a

Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani dyplomami, a zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.


Dzień Pluszowego Misia w Zerówkach

      25-go listopada dzieci z zerówek uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu każde dziecko przyszło do szkoły ze swoim ulubionym pluszowym misiem. Dzieci poznały historię święta, wysłuchały wierszy o misiach, a także brały udział w zabawach ruchowych i plastycznych. Dużo radości sprawiły im "misiowe tańce"- zabawy z ulubionym pluszakiem. Dzień upłynął miło i przyjemnie. 


Dzień Pluszowego Misia

25 listopada obchodziliśmy w naszym Przeszkolu "Dzień Pluszowego Misia". Tego dnia każde dziecko pojawiło się ze swoim przyjacielem - były "misiowe" tańce i pląsy oraz wyjście na przedstawienie.
Przedszkolaki otrzymały również śłodką niespodziankę od Kubusia Puchatka.
To był bardzo miły dzień!


Konkurs Recytatorski

Dnia 24 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej w Suchowoli odbył się konkurs recytatorski poświęcony tematyce patriotycznej. Dzieci z klas 0, II oraz III podjęły się zaprezentowania wierszy pod hasłem „Strofy o Ojczyźnie”. Jury w składzie: dyrektor Grzegorz Waluk, pani Teresa Kopeć oraz pani Katarzyna Grajewska miało nie lada wyzwanie, gdyż poziom zaprezentowany przez dzieci był bardzo wysoki - teksty utworów opanowane do perfekcji, a wystąpienia pełne ekspresji.
Klimatyczna oprawa i dekoracje, które były zasługą organizatorów (Barbara Jaroszewicz, Jadwiga Bujnowska, Magdalena Wejda) wprowadziły wśród zgromadzonej publiczności podniosłą patriotyczną atmosferę.
Troje reprezentantów klas zerowych, którzy rozpoczęli recytacje ustawiło poprzeczkę na wysokim poziomie. Zajęli oni miejsca na najwyższym stopniach podium w swojej kategorii klasowej:
I miejsce – Piotr Staranowicz („Moja Ojczyzna”)
II miejsce – Szymon Wirkowski („Co to jest Polska”)
II miejsce – Kamila Kołodziejczyk („Piękna jest nasza ziemia”)
Wśród drugoklasistów rywalizacja była najbardziej zacięta. Wiele doskonałych wystąpień przyniosło, aż czworo zwycięzców, którzy zajęli ex aequo I miejsce.
Oto oni:
Sebastian Karny kl. IIa („Moja Ojczyzna”)
Julia Turkowska kl. IIc („Ziemia rodzinna”)
Kacper Gryszkiewicz kl. IIa („Ojczyzna”)
Amelia Zaniewska kl. IIc („Gawęda o miłości do ziemi Ojczystej”)
Również II miejsce zajmowane przez Edytę Kukuć oraz Amelię Jarmołowską wiązało się z opanowaniem przez dzieci pokaźnych długości utworów oraz interpretacji i zrozumienia tekstów podejmujących ważną, również dla nich tematykę, Polski jako ojczyzny.
Podium w najstarszej grupie konkursowej (klasa III) opanowane zostało przez żeńską reprezentację:
I miejsce – Aleksandra Karczewska kl. IIIa („Polska”)
II miejsce – Gabriela Cybulko kl. IIIc („Pan Tadeusz” - fragment)
II miejsce – Kinga Żukowska kl. IIIc („Dziedzina ojczysta”)
III miejsce – Hanna Grabowska kl. IIIa („W domu Ojczystym”)
Jury jednogłośnie podjęło decyzję, że każda osoba zasługiwała na wyróżnienie. Gratulujemy występów wszystkim dzieciom. A oto pozostali wyróżnieni uczestnicy konkursu:
klasa II – Weronika Podurgiel, Szymon Stupak, Michał Achimowicz
klasa III – Wiktoria Rećko, Bartosz Ryszkiewicz, Ewelina Szkiłądź, Justyna Sakowicz, Gabriela Turel
Po obradach jury odbyło się oficjalne wręczenie dyplomów i nagród książkowych w obecności uczniów klas 0-III oraz wychowawców.
Wśród uczniów szkoły w Suchowoli znajdziemy wielu miłośników nie tylko poezji, ale również ponadczasowych baśni, które przyciągają czytelników w każdym wieku.
17 listopada 2016r. zorganizowany został konkurs czytelniczy „W krainie baśni” zorganizowany przez świetlicę i bibliotekę szkolną. Uczniowie klas I-III uczestniczący w zajęciach świetlicowych mieli możliwość przystąpienia do testu sprawdzającego znajomość treści znanych baśni („Czerwony Kapturek”, „Kopciuszek”, „Śnieżka”, „Królowa Śniegu”, „Księżniczka na ziarnku grochu”). Ranking zwycięzców został ogłoszony wraz z rozstrzygnięciem konkursu recytatorskiego i wygląda następująco:
I miejsce – Weronika Masłowska kl. IIIb
II miejsce – Karolina Wąsewicz kl. IIIb
III miejsce – Edyta Kukuć kl. IIc, Wiktor Kotowski kl. IIIb, Gabriela Harasiuk kl. IIa
Docenione zostały również starania reprezentantów I klasy, którzy zgłosili się do konkursu i tym samym mają za sobą swój szkolny debiut konkursowy.
Ogromne gratulacje kierujemy w stronę wszystkich uczestników. Dziękujemy również organizatorom.


"Kolorowe listki"

Pięciolatki wystąpiły w przedstawieniu "Kolorowe listki". Na widowni zasiedli mili goście - Rodzice i Pan Dyrektor.
Był śpiew jesiennych piosenek, granie na instrumentach i jesienny taniec.
"Aktorzy", mimo zżerającej tremy wystąpili wspaniale!


"Spacer po Warszawie"

10 listopada rozpoczął isę cykl audycji muzycznych i przedstawień teatralnych.
Dzieci z "zerówek" oraz przedszkola uczestniczyły w muzycznym "Spacerze po Warszawie" poznając wiele interesujących legend.


Podsumowanie konkursu "Jesienne bukiety rodzinne"

Malownicza wystawa jesienna na parterze naszej szkoły nie miała by miejsca gdyby nie praca naszych pracowitych uczniów i ich rodziców. Jury w składzie przewodniczącej Rady Rodziców pani Anny Stankiewicz- Skibickiej oraz pani  kwiaciarki- Agnieszki Szczykowskiej oceniło prace i wyłoniło najoryginalniejsze. Trzeba podkreślić, że wszystkie bukiety były wyjątkowe, dlatego też wybór prac wyróżnionych nie był łatwy. Wszystkie prace zostały nagrodzone w postaci dyplomów i nagród rzeczowych. Dziękujemy sponsorom- Radzie Rodziców oraz Sklepikowi szkolnemu. Oto uczniowie nagrodzeni w konkursie:
I miejsce:
Luty Piotr kl. 0a
Żukowska Wiktoria kl. Vb
II miejsce:
Żurkowska Katarzyna kl. 0b
Żukowska Julia kl. Vb
III miejsce:
Koratkiewicz Dawid kl. 0a
Wawrzuta Jakub kl. VIb

Wyróżnienia otrzymali: Kowalczuk Natalia, Wirkowski Przemysław, Sawicka Hanna, Zdanowicz Jakub, Weronika i Kacper Żurkowscy


Święto Odzyskanie Niepodległości - klasy starsze

„Dzisiaj wielka jest rocznica –
Jedenasty listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa”.

            Dnia 10 listopada 2016 roku w przeddzień Święta Niepodległości w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 98-rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczniowie kl. IVb, Va oraz Vb pod opieką pani Małgorzaty Gąsiorowskiej oraz pana Pawła Krutula przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. „BARWY MOJEJ OJCZYZNY”. Podczas akademii panował nostalgiczny nastrój, który skłaniał widzów do skupienia i refleksji nad historią naszego kraju.
Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu gazetek na szkolnych korytarzach, co było widoczne w całej szkole.


Święto Odzyskanie Niepodległości - klasy młodsze

Dziś uczniowie klas 0 – III spotkali się na uroczystym apelu  z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

Trzecioklasiści  przygotowali  inscenizację, w której przedstawili młodszym kolegom odpowiedzi  na pytanie: Kto to jest patriota? Przybliżyli też fakty związane z historią naszego kraju, kiedy to Polska utraciła wolność, a potem dzięki niezłomności Polaków, po 123 latach niewoli -  Odzyskała Niepodległość. Na uroczystości panowała podniosła atmosfera podtrzymywana przez pieśni patriotyczne , do śpiewu których włączały się wszystkie dzieci.


Śniadanie daje moc!

Uczniowie klasy II b 8 listopada obchodzili ogólnopolskie święto śniadania w ramach programu „Śniadanie Daje Moc”.
Poznali już 12 zasad zdrowego żywienia, na co dzień wykonują różne misje żywieniowe w szkole i w domu. Tego dnia w szkole wspólnie z rodzicami przygotowali smaczne, zdrowe śniadanie. Podzielili się nim ze wszystkimi pracownikami szkoły. Na wspólny posiłek zaprosili też pana dyrektora, od którego otrzymali pełną torbę owoców.

              Uczniowie klasy II b poznali 12 zasad zdrowego żywienia, na co dzień wykonują różne misje żywieniowe w szkole i w domu.
W dniu 8 listopada obchodzili ogólnopolskie święto śniadania w ramach programu „Śniadanie Daje Moc”. Tego dnia w szkole wspólnie z rodzicami przygotowali smaczne, zdrowe śniadanie. Podzielili się nim ze wszystkimi pracownikami szkoły. Na wspólny posiłek zaprosili też pana dyrektora, od którego otrzymali pełną torbę owoców.


Przedszkolaki w Teatrze Lalek

28 października (piątek) dzieci z wszystkich grup przedszkolnych wybrały się na kameralne, uczące tolerancji oraz akceptacji przedstawienie dla najmłodszych widzów pt. „Palko”. Przedszkolaki poznały historię chłopca ciekawego świata, który odkrywa go jeżdżąc na swojej ulubionej hulajnodze. Dzięki sprzyjającej pogodzie udało się również odwiedzić zwierzęta mieszkające w białostockim zoo „Akcent”, co sprawiło dzieciom wiele radości.


Zdrowo jem - więcej wiem!

Uczniowie klasy III B zdrowo jedzą, więcej wiedzą. Na zajęcia o temacie „ Owoce i warzywa na co dzień i od święta” uczniowie  przygotowali w domach prezentacje na temat wybranych owoców. Przedstawili w nich informacje na temat ich wartości odżywczych oraz różne ciekawostki. Można było też ułożyć reklamę lub rymowankę zachęcającą do zjadania owoców. Podczas kolejnej części zajęć uczniowie przygotowali sałatki i przekąski z prezentowanych owoców.
To były ciekawe i smakowite zajęcia.


Wizyta w piekarni

Wraz z uczniami klas trzecich wybraliśmy się na lekcję praktyczną do Piekarni GS w Suchowoli. Podczas wizyty mogliśmy zapoznać się z tradycyjnym sposobem wypiekania chleba.  Uczniowie mogli przekonać się z jakiego rodzaju maki przygotowuje się wypieki. Otrzymali odpowiedzi na pytania. Ile czasu trwa przygotowanie i wypiek chleba? Jakiego rodzaju pieczywo wypiekane jest w piekarni? Ile chlebów mieści się w piecu? Na czym polega praca piekarza? Obejrzeliśmy też urządzenia znajdujące się w piekarni. Największe wrażenie zrobił na uczniach piec, w którym zmieściła się ponad trzy metrowa łopata piekarska, oraz informacja, że kiedy dzieci idą spać to piekarze rozpoczynają pracę, żebyśmy mieli na śniadanie świeże pieczywo. Mieliśmy też możliwość obserwowania, jak powstają ciastka francuskie oraz mogliśmy spróbować przepysznych mini pączków.
Bardzo dziękujemy za możliwość odbycia tak ciekawej lekcji.


Konkurs ortograficzny klas IV - VI

Dnia 4 listopada 2016r zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody w konkursie.  Wzięło w nim udział  23 uczniów.
W kategorii klas 4:

I MIEJSCE - Ewa Abramowicz- KLASA 4B
II MIEJSCE - Bartłomiej Choroszewicz- KLASA 4A
III MIEJSCE- Natalia Podurgiel- KLASA 4B
III MIEJSCE- Dominika Stupak- KLASA 4B
UDZIAŁ :

 1. Karolina Sieńko
 2. Bartłomiej Choroszewicz
 3. Natalia Olszewska
 4. Julia Wiktoria Gajewska

W kategorii klas 5:
I MIEJSCE- Kinga Choroszewicz
I MIEJSCE - Julia Żukowska
II MIEJSCE- Ewa Fiedorczyk
II MIEJSCE – Weronika Żurkowska
III MIEJSCE-Wiktoria Żukowska
III MIEJSCE- Ewelina Franciszkowicz

UDZIAŁ :

 1. Natalia Kowalczuk

2 Aleksandra Żukowska
W kategorii klas 6:
I MIEJSCE - Edyta Zimnoch
I MIEJSCE - Juliusz Krutul
II MIEJSCE- Julia Kowalczuk
II MIEJSCE- Klaudia Sutuła
III MIEJSCE- Aleksandra Bieciuk
III MIEJSCE- Oliwia Zajkowska

UDZIAŁ :

 1. Justyna Gniedziejko
 2. Aleksandra Kotuk

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach


Spotkanie z policją w przedszkolu

24.10. odbyło się spotkanie przedszkolaków z policntkami z Posterunku Policji w Suchowoli.
Panie policjantki opowiadały dzieciom o bezpieczeństwie w drodze do przedszkola oraz o bezpiecznym zachowaniu w przedszkolu i w domu.


Wycieczka do Białegostoku

18 października 2016 r. uczniowie klasy II a i II c wyjeżdżali na wycieczkę do Białegostoku. Najpierw w kinie dzieci obejrzały film „Sekretne życie zwierzaków domowych”. Wszyscy bawili się doskonale, oglądając tą wesołą, chwilami groźną opowieść o przyjaźni zwierząt, zwłaszcza, że wiele dzieci po raz pierwszy oglądało film w wersji 3D. Głównym celem naszej wycieczki była jednak wizyta w Galerii im. Sleńdzińskich. Rozpoczęliśmy drugi rok naszych spotkań ze sztuką. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób dawniej malarze przygotowywali farbę olejną, czy temperę i kiedy je wykorzystywali. W czasie zajęć warsztatowych dzieci z ogromnym zaangażowaniem malowały jesienne muchomory. Wkrótce efekty naszej pracy będzie można zobaczyć na wystawie.


Wyjazd do opery

We wtorek 04 IX uczniowie klasy 2 A i 2 C pojechali na pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę do Białegostoku. Najpierw zwiedzali wnętrza Opery i Filharmonii Podlaskiej. Obejrzeli tam też wystawę prac Nikifora Krynickiego, lecz głównym celem wycieczki była bajka muzyczna „Pinokio”, która zawierała liczne atrakcje – różnego rodzaju lalki oraz muzykę na żywo. Wystąpili aktorzy Białostockiego Teatru Lalek, a towarzyszyli im muzycy z Opery.
Kolejnym etapem wycieczki był spacer po Rynku Kościuszki i jedzenie przepysznych rurek z kremem.
Wszyscy uczniowie byli zadowoleni z wyjazdu i już przygotowują się do kolejnej wycieczki.


Pozostałe wydarzenia!

WSPÓŁPRACA